Log in
X

Company Name

KAJMAK SH.P.K.

Phone Number

Company Place

Prizren

Shitës Ambulantiv

Shitës Ambulantiv

Information

Publish Date

06.03.2018

End Date

15.03.2018

Contact Person

Categories

Shitje

Job Places

Ferizaj | Gjilan | Lipjan | Mitrovicë | Prishtinë | Vushtrri

Job Description

         KONKURS

Kompania KAJMAK SH.P.K.  merret me shitjen dhe distribuimin e produkteve te ngrira si Akullore me programin ALGIDA dhe produkteve te ngrira te mishit te pulës.

Shpall konkurs per vende pune për pozitën si më poshtë:

-Shitës Ambulantiv

Regjionet: Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Lipjan dhe Vushtrri.

Detyrat:
-Përgjegjës për shitjen e mallit të programit te akulloreve Algida dhe produkteve te ngrira te mishit te pules për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga menaxheri;
-Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
-Bën përgatitjet para daljes në terren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave;
-I përmbahet planit ditor të vizitave (rout planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi).
-Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes -, shitjen e benefiteve, tejkalon pengesat, bën mbylljen 4) Raportimin;
-Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

Kualifikimet
-Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Diploma universitare është përparësi;
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
-Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorive B (Kategoria C perparesi)
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me Fotografi, në e-mail b.njerzore@kajmakfood.com
Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook