Log in
X

Company Name

Beni Dona Plast shpk

Phone Number

038/500-893

Company Place

Prishtinë

Ing. Dip. të Arkitekturës (2), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2), Teknik të Ndërtimtarisë (4), Dizajner Grafik dhe WEB (1)

Ing. Dip. të Arkitekturës (2), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2), Teknik të Ndërtimtarisë (4), Dizajner Grafik dhe WEB (1)

Information

Publish Date

27.02.2018

End Date

15.03.2018

Categories

Inxhinier | Arkitekturë | Ndërtimtari | IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636,dhe numër fiskal: 600264048,adresa: rr. Imzot Nikë Prelaj pn.Ulpianë - Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212. Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune publikon këtë:

KONKURS

Për këto vende të lira të punës:

     1.Ing. Dip. të Arkitekturës (2 pozita),

     2.Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2 pozita)

     3.Teknik të Ndërtimtarisë. (4 pozita)

     4.Dizajner Grafik dhe WEB ( 1 pozitë)

Kandidatët e interesuar për aplikim për ing.dip.duhet ti plotësojnë këto kushte:

 • Diplomë të fakultetit të arkitekturës dhe të ndërtimtarisë – konstruktiv, ingj. apo master në lëmit përkatëse për inxhiniera (Jo bachelor),
 • Minimum 5 vite përvojë të punës në lëmitë e kërkuara,
 • Aftësi të planifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
 • Njohja e gjuheve te huaja
 • Të kenë njohuri të teknologjisë informative
 • Paga sipas marrëveshjes dhe e nivelit të lartë.

Kandidatët e interesuar për aplikim për vendet e punës Teknik të Ndërtimtarisë,duhet ti plotësojë këto kushte:

 • Diplomë ose certifikatë e shkollimit professional përkatës
 • Përvojë të konsideruar të punës.

Kandidatët e intersuar për aplikim për pozitën e punës Dizajner Grafik dhe WEB, duhet ti plotësojë këto kushte :

 • Dëshmitë për kualifikimin e tyre (diplomën apo certifikatën)
 • CV-në
 • Letër motivuesePërvojë të punës të konsiderueshme.

Paraqitja e Kërkesave:

Formularët për aplikim mund të merren në recepsionin e Administratës Qendërore të “Beni Dona Plast” Sh.p.k. Prishtinë,Ulpianë,rr. “Imzot Nikë Prelaj”pn.kati i IV, ku është bërë shpallja e konkursit dhe të dorëzohen në Sektorin e Burimeve Njerëzore apo recepcion të Kompanisë çdo ditë pune nga ora 08:00 – 16:00 deri me 08.03.2018,po në këte adresë, te njejtat mund te dorezohen edhe në e-Mail adres aplikobenidona@hotmail.com 

Për informata më të hollsishme mund të kontaktoni në nr.tel: 038 500-893

Konkursi është i hapur 8 (tetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit, pra nga data 27.02.2018 dhe i njejti mbyllet me date 15.03.2018.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

Shkarko Aplikacionin

“Beni Dona Plast” sh.p.k

Expired

Advertising
Advertising
Facebook