Log in
X

Company Name

Al Trade Holding

Phone Number

Company Place

Prishtinë

IT

IT

Information

Publish Date

13.02.2018

End Date

23.02.2018

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Pozita: IT
Kompania: Al Trade Holding sh.p.k
Raporton: Menaxherit të IT-së
Lokacioni i punës: Zyret qëndrore të Kompanisë dhe zyret e kompanive të Grupit

Qëllimi IT-së është të zhvilloj, monitoroj dhe mirëmbaj sitemet kompjuterike, rrjetat dhe paisjet e IT-së, të sigurta dhe ne gjendje pune. Te rris efikasitetin e punës dhe te zhvilloj automatizimin e proceseve.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ndihmon në administrimin e sistemeve operative;
 • Asiston në menaxhimin e infrastrukturës dhe rrjetës;
 • Të ofroj përkrahje (përmes telefonit apo direkt) në zgjidhjen e problemeve (Help Desk);
 • Të ofroj përkrahje në programin kontabël (KUBIT);
 • Të menaxhoj produktin e Microsoft (Office 365);
 • Të kujdeset qe paisjet e IT-së (perfshire edhe fotokopjet) te jene funksionale;
 • Të organizoj blerjen e paisjeve (IT);
 • Pranon dhe analizon kërkesat nga ana e stafit menaxherial;
 • Të propozoj forma të reja të cilat e lehtësojnë dhe e rrisin efikasitetin e përdorimit të pajisjeve dhe aplikacioneve etj.

Njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme:

 • Të jetë inxhinier i shkencave kompjuterike;
 • Të ketë minimalisht 2 vite përvojë pune të ngjashme;
 • Të njohë shumë mirë guhën angleze, në të folur dhe të shkruar;
 • Të ketë përkushtim dhe interesim për të mësuar;
 • Të jetë i/e aftë të punojë në grup dhe punë individuale;
 • Të ketë aftësi të mira analitike dhe numerike në zgjidhjen e problemeve;
 • Të posedoj patent shofer.

Dokumentet e kërkuara:

 • CV në format Evropian
 • Diplomën/at dhe çertifikata relevante profesionale
 • Cdo dokumentacion tjeter i cili deshmon aftesit dhe shkathtesite e kerkuara

Vërejtje:

Luten të aplikojnë vetëm kandidatët që seriozisht i plotësojnë kushtet e sipërshënuara dhe vërtet besojnë të jenë kompetentë  për kryerjen e detyrave që kërkohen.

Dërgoni CV tuaja dhe dokumentet mbështetëse në emailin: hr@altradeholding.eu . Tek ‘subject’ ju lutem shënoni titullin e pozitës që po aplikoni.

Konkursi do jete i hapur nga data 13 shkurt 2018 deri me 23 shkurt 2018.


Expired

Advertising
Advertising
Facebook