Log in
X

Company Name

Banka Ekonomike SH.A.

Phone Number

+381 (0) 38 500 500

Company Place

Prishtinë

Programer

Programer

Information

Publish Date

10.02.2018

End Date

14.02.2018

Categories

Programer

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PËR VEND TË LIRË PUNE

Banka Ekonomike, Zyra Qendrore shpall konkurs për plotësimin e vendit të punës:                                                            

Programer (1 vend pune)
Departamenti i Teknologjisë Informative

Detyrat dhe përgjegjësitë :

 • Programon në mënyrë individuale dhe ekipore sipas projektit të propozuar;
 • Analizon, dizajnon, zhvillon, teston dhe instalon aplikimin sipas detyrës projektuese;
 • Përgatit dokumentacionin lidhur me zhvillimet e përfunduara;
 • Propozon aplikime të reja për implementim;
 • Bashkëpunon me grupet tjera punuese;
 • Koordinon punën e vetë me udhëheqësin e njësisë;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e programeve të cilat aplikohen;
 • Respekton dhe zbaton politikat dhe procedurat e bankës;
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive  të cekura performon edhe në detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt.

Kualifikimet:

 • Fakulteti Shkenca Kompjuterike ose të ngjashme
 • Mbi 2 vite përvojë pune në Teknologji Informative
 • Njohja e Gjuhës Angleze
 • Gjuhët programuese – C#, Multi threaded applications, ASP.NET2.0 dhe ASP.NET 3.5, .NET framework 2.0 dhe 3.5
 • Përvoja dhe njohuri në SQL, MySQL, IIS, DB2, LINQ teknologji, AJAX teknologji, AT+Sintaksa,  SOAP teknologji.
 • Çertifikimi MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) ose MCAD (Microsoft Certified Application Developer)

Aplikimi mund të bëhet vetëm përmes emailit; hrd@bekonomike.com

Afati i aplikimit është deri më datë 14 Shkurt 2018 ora 16:00.
Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook