Log in
X

Company Name

HIB PETROL SH.P.K

Phone Number

049/949-300, 038/777-777

Company Place

Prishtinë

Kopshtar

Kopshtar

Information

Publish Date

07.02.2018

End Date

21.02.2018

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata HIB Petrol SH.P.K shpall konkurs për:

Kopshtar

Kualifikimi:

  1. Të këtë  diplomë  të fakultetit të bujqësisë  për mbrojtjen e bimëve.
  2. Të ketë përvojë dhe njohuri nëmbjellje, ujitje, plehërim, krasitje-kositje dhe spërkatje tëtë gjitha bimëve  në hapësirat e gjelbëruara.
  3. Të ketë njohuri për  llojet e bimëve dhe kërkesat e tyrepër materje ushqyse,mbrojtja nga dëmtusit, sëmundjet etj.
  4. Patent shofer për kategorin B.

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëruara.
  • Praktikimi i  teknikave  dhe standarde të avancuara në  fushëne agronomisë sipas sezonave.
  • Është përgjegjës për blerjen e materialeve, impianteve dhe pajisjeve të nevojshme në mënyrë që kopshtet të kujdesen, menaxhohen dhe zhvillohen në mënyrë efektive.
  • Raportimi i nevojave për shpenzime  për  hapësira të gjelbëruara.
  • Dhënja e këshillave për mirëmbjtësit për kujdesin  e hapësirave të gjelbëruara nëpër  Njësi të HIB Petrol SH.P.K.

Të gjithë kandidatët e interesuar për këtë pozitë mund të aplikojnë duke dërguar aplikacionin dhe CV:

Online: përmes web faqës: http://hibpetrol.com/mundesi-punesimi/ose duke dërguar  aplikacionin në pikën më të afërt të HIB Petrol-it.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook