Log in
X

Company Name

BUÇAJ sh.p.k.

Phone Number

+381 (0)38 606 300, +381 (0)38 606 400

Company Place

Prishtinë

MENAXHER I SHITJES

MENAXHER I SHITJES

Information

Publish Date

07.02.2018

End Date

07.03.2018

Categories

Menaxher | Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçajshpall konkurs për pozitat:

MENAXHER I SHITJES                                                                   

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Menaxhon, organizon dhe siguron efikasitetin e tërë procesit të punës në fushën e programit të caktuar të shitjespër brendin;
 • Përcakton kriteret për distribuim të mallit;
 • Menaxhon stafin dhe përcakton planin e shitjes;
 • Përcjellë balancën e domosdoshme mes dinamikës së furnizimeve- shitjes-stoqeve;
 • Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun);
 • Si dhe detyra tjera sipas kërkesës.       

Kualifikimet e kërkuara:

 • Kandidatët duhet të kenë diplomë Universitare-përparsi do të kenë kandidatët të cilët kanë të përfunduar fakultetin Ekonomik ose Menaxhim Biznesi;
 • Të posedojë aftësi udhëheqëse dhe të jetë analist i mirë;
 • Fleksibil dhe i përgatitur për tu adaptuar me ndërrimet eventuale në treg;
 • Të jetë energjik, të ketë iniciativë dhe kreativitet duke ofruar ide të reja në çështje të ndryshme lidhur me procesin e punës;
 • Të posedoj aftësi të mira interpersonale;
 • E domosdoshme njohja eGjuhës Anglezenë të shkruar dhe në të folur; njohja e gjuheve të tjera është përparsi;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në aplikacionet e MS Office.
 • Të posedoj patent shofer;

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në:hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 07 Shkurt 2018 deri me 07 Mars 2018.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook