Log in
X

Company Name

ARTMOTION

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Agjent të Shitjes dhe Marketingut (D2D), Përfaqësues i Shitjeve për Biznese, Shitës/e nëPikëtë Shitjes (Shop Assistant) (3)

Agjent të Shitjes dhe Marketingut (D2D), Përfaqësues i Shitjeve për Biznese, Shitës/e nëPikëtë Shitjes (Shop Assistant) (3)

Information

Publish Date

06.02.2018

End Date

13.02.2018

Categories

Shitje | Marketing

Job Places

Drenas | Ferizaj | Obiliq | Pejë | Prishtinë

Job Description

KONKURS

Pozita: Agjent të Shitjes dhe Marketingut (D2D)

Regjionet: Prishtinë, Pejë, Ferizaj

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore:

 • Merret me shitjen në terren të produkteve të Artmotion
 • Bën kontratat të reja me klientë rezidencial
 • Mirëmbanë klientët ekzistues
 • Identifikon objektet dhe regjione per instalimet e reja
 • Hulumton tregun dhe konkurrencën
 • Prezentimi i ofertave për punëtorë të kompanive private dhe publike
 • Përcjellë tërë procesin e instalimit te klienti deri te kyçja
 • Pregatitja e të gjitha kontratave që të nënshkruhen nga klientët dhe sigurimin që atyre i është ofruar produkti/shërbimi më i mire për ata.
 • Komunikimi me klientë, dhe informimi i njësive tjera lidhur me probleme teknike direkt apo permes telefonit / emailit.
 • Kryerjen e pagesave me para të gatshme dhe përmes bankave.
 • Organizon dhe merr pjese në promocione të ndryshme të organizuara nga kompania
 • Sugjeron oferta promocionale në lokacione të caktuara.
 • Raporton ankesat, sugjerimet, dhe komentet e klientëve.

Kushtet e nevojshme:

 • Aftësitë kryesore, njohuritë e kërkuara:
 • Përvojë në shitje dhe marketing
 • Aftësi të teknikave të shitjes dhe marketingut
 • Njohuri teknike në telekom
 • Aftësi prezentimi dhe komunikimi
 • Aftësi të shkrimit të raporteve
 • Njohuri të gjuhës Angleze
 • Leje të vozitjes
 • Aftësi të përdorimit të `Microsoft Office`
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Diplomë Universiteti (e preferueshme),


Pozita: Përfaqësues i Shitjeve për Biznese

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore:

 • Përgjegjes për shitjen e produkteve Artmotion dhe ofrimin e shërbimeve klientëve biznese
 • Përgjegjës për rritjen dhe zhvillimin e portfolios se klienteve
 • Zhvillimin e marrëdhenieve afariste me të gjithë klientët e biznesit
 • Këshillon dhe ofron zgjidhje dhe produkte adekuate klientëve biznese
 • Komunikon në mënyre profesionale me të gjithe klientët ekzistues dhe potencial
 • Prezentimi i ofertave për kompani private dhe publike, ministry
 • Përcjellë tender dhe përpilon oferta
 • Përcjellë tërë procesin e instalimit te klienti deri te kyçja
 • Pregatitja e të gjitha kontratave që të nënshkruhen nga klientët dhe sigurimin që atyre i është ofruar produkti/shërbimi më i mire për ata.
 • Komunikimi me klientë, dhe informimi i njësive tjera lidhur me probleme teknike direkt apo permes telefonit / emailit.
 • Bashkëpunon në baza ditore me departmentet e ndërlidhura, për preventive dhe eliminimin e të gjitha problemeve me klientë.
 • Perpilon faturat dhe sigurohet që pagesat të kryhen në kohë
 • Raporton me kohë për vonesa, probleme dhe eskalon situatat
 • Raporton ne baza javore, mujore per te gjithe portfolion
 • Rifreskon databazën e klientëve ekzistues dhe potencial  
 • Përfaqëson denjësisht kompaninë dhe vlerat e saj    

Kushtet e nevojshme:

 • Aftësitë kryesore, njohuritë e kërkuara:
 • Përvojë në shitje për klientë biznesi
 • Aftësi të teknikave të shitjes dhe marketingut
 • Njohuri të tregut dhe trendeve
 • Aftësi të ndërtimit dhe menaxhimit të marrëdhënieve me klientë
 • Aftësi ndërlidhje afariste
 • Aftësi prezentimi dhe komunikimi
 • Aftësi të shkrimit të raporteve
 • Njohuri të gjuhës Angleze
 • Leje të vozitjes
 • Aftësi të përdorimit të `Microsoft Office`
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Diplomë Universiteti (e preferueshme)

Pozita: Shitës/e në Pikë të Shitjes (Shop Assistant)

Regjionet: Prishtinë, Ferizaj, Obiliq

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore:

 • Pëpilon kontrata për klientë të rinjë dhe I proceson për aktivizim
 • Bën procesimin e kërkesave të klientëve
 • Njofton dhe ofron produkte dhe shërbime klientëve
 • Përgjegjet të gjithë klientëve në mënyre efektive kërkesave dhe nevojave te tyre
 • Proceson dhe regjistron te gjitha pagesat si në para të gatshem/Bankë
 • Arkivon kontratat në sistem dhe siguron kualitetin e të dhënave të klientëve
 • Barazon arkën ditore të pagesave dhe deponimin e parave të gatshme në bankë apo në arkën e pikës së shitjes
 • Përfaqëson në mënyrë të denjë kompaninë dhe vlerat e saj
 • Komunikon me klientë dhe informon mbikqyrësin dhe kolegët tjerë për cdo kërkesë të klientëve si nga aspekti Teknik, instalimet, problemet apo shërbim të kërkuar.
 • Pranon, regjistron dhe arkivon në sistem të gjitha informatat e klientëve
 • Raporton ne baza ditore për kontrata te reja, vazhdime të kontratave dhe anulimet e kontratave
 • Mirësjellje profesionale ndaj klientëve dhe respekton kodin e veshjes së kompanisë.
 • Regjistron stokun dhe identifikon cdo dallim të krahasuar me gjendjen reale dhe ate të paraqitur në sistemin e menaxhimit te stokut.

Kushtet e nevojshme:

 • Aftësitë kryesore, njohuritë e kërkuara:
 • Përvojë në shitje
 • Aftësi të teknikave të shitjes dhe marketingut
 • Aftësi të menaxhimit të marrëdhënieve me klientë
 • Njohuri të shërbimit dhe kujdesit ndaj klientit
 • Njohuri teknike dhe të financave
 • Aftësi prezentimi dhe komunikimi
 • Aftësi të shkrimit të raporteve
 • Njohuri të gjuhës Angleze
 • Aftësi të përdorimit të `Microsoft Office`
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Diplomë Universiteti (e preferueshme)

Pozita: 2 Shitës/e në Pikë të Shitjes (Shop Assistant)

Regjioni: Drenas

Kohezgjatja: 7 dite

Detyrat dhe Përgjegjësite kryesore:

 • Pëpilon kontrata për klientë të rinjë dhe I proceson për aktivizim
 • Bën procesimin e kërkesave të klientëve
 • Njofton dhe ofron produkte dhe shërbime klientëve
 • Përgjegjet të gjithë klientëve në mënyre efektive kërkesave dhe nevojave te tyre
 • Proceson dhe regjistron te gjitha pagesat si në para të gatshem/Bankë
 • Arkivon kontratat në sistem dhe siguron kualitetin e të dhënave të klientëve
 • Barazon arkën ditore të pagesave dhe deponimin e parave të gatshme në bankë apo në arkën e pikës së shitjes
 • Përfaqëson në mënyrë të denjë kompaninë dhe vlerat e saj
 • Komunikon me klientë dhe informon mbikqyrësin dhe kolegët tjerë për cdo kërkesë të klientëve si nga aspekti Teknik, instalimet, problemet apo shërbim të kërkuar.
 • Pranon, regjistron dhe arkivon në sistem të gjitha informatat e klientëve
 • Raporton ne baza ditore për kontrata te reja, vazhdime të kontratave dhe anulimet e kontratave
 • Mirësjellje profesionale ndaj klientëve dhe respekton kodin e veshjes së kompanisë.
 • Regjistron stokun dhe identifikon cdo dallim të krahasuar me gjendjen reale dhe ate të paraqitur në sistemin e menaxhimit te stokut.

Kushtet e nevojshme:

 • Aftësitë kryesore, njohuritë e kërkuara:
 • Përvojë në shitje
 • Aftësi të teknikave të shitjes dhe marketingut
 • Aftësi të menaxhimit të marrëdhënieve me klientë
 • Njohuri të shërbimit dhe kujdesit ndaj klientit
 • Njohuri teknike dhe të financave
 • Aftësi prezentimi dhe komunikimi
 • Aftësi të shkrimit të raporteve
 • Njohuri të gjuhës Angleze
 • Aftësi të përdorimit të `Microsoft Office`
 • Diploma e shkollës së mesme
 • Diplomë Universiteti (e preferueshme)

CV duhet te dergohen ne hr@artmotion.net

Expired

Advertising
Advertising
Facebook