Log in
X

Company Name

Al Petrol

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Instruktor i Hotelerisë (3), Banakiere (2), Kuzhinier

Instruktor i Hotelerisë (3), Banakiere (2), Kuzhinier

Information

Publish Date

05.02.2018

End Date

18.02.2018

Categories

Hoteleri | Shitje

Job Places

Fushë Kosovë | Obiliq

Job Description

Kompania e derivatëve të naftës "AL-PETROL"Sh.p.k, me seli në Vragoli-Fushë Kosovë, shpall:
 
K O N K U R S  P U N E 
 
Departamenti: Hotelerisë 
 
Vende të lira pune: Tre (3) vende të lira Pune
 
Vendi i Punës: Fushë Kosovë
 
Pozita: Instruktor i Hotelerisë
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
- Afteson stafin se si të Vendose dhe përgaditë tavolinat dhe inventarin për shërbim,
- Aftëson stafin të lexojë dhe interpretojë dokumentacionin teknik te profesionit,
- Aftëson stafin të komunikoj në menyrë profesionale me klientët dhe kolegët,
- Të aftësoj stafin për zbatimin e rregullave të higjienës personale , të mjetëve, pajisjeve dhe vendit të punës
- Të aftësoj stafin që të dekorojnë prodhimet përfundimtare
- Si dhe detyra tjera nga natyra e tij profesionale.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
 - Te ketë perfunduar Shkollën e Hotelerisë,
-  Te kete pervoje pune ne sektore te njejte,
-  Te jete i gatshem per pune ekipore,sfida dhe njohuri te reja,
-  Te njohe punen me kompjuter.
-   Njohja e ndonjë gjuhe të huaj ( E preferueshme)
 
Vendi i Punës: Obiliq-4, Dy vende të lira pune
 
Pozita: Banakiere 
 
Përgadis  pijet e nxehta, pijet alkoholike dhe jo-alkoholike;
-Të merrë porisin nga servuesit;
-Të sigurohët që hapsira e banakut të jetë e rregulluar dhe pastruar gjatë gjithë kohës
-Të sigurohët që restauranti të jetë i furnizuar gjatë gjthë kohës me artikujt e nevojshëm;
- Të jetë në gjendje të paranojë përgjegjësi dhe detyra shtes wë i caktohen nga Menaxhamenti.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Shankt,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,
 
Vendi i Punës: Obiliq-4, një (1) vend i lirë pune
 
Pozita: Kuzhinier -
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT
 
-  Të ketë kujdes mbi porositë e gjërave ushqimore;
-   Të bëjë përgaditjen e ushqimeve sipas porosisë;
-   Të bashkëpunon me ndihmësat kuzhinierit rreth përgaditjes së ushqimit;
-   Si dhe detyra tjera të natyrës së kuzhinierit.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Kuzhinë,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,

UDHËZIM RRETH APLIKIMIT:
Kandidatët e interesuar për punë, duhet të dërgojnë CV në imell Adresën hralpetrol@gmail.com

Tel: +386/ 49-940-002 & +386/ 49-940-014

Expired

Advertising
Advertising
Facebook