Log in
X

Company Name

Al Petrol

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Kamariera (6), Kuzhinier, Banakier, Mirembajtëse (2), Kopshtar

Kamariera (6), Kuzhinier, Banakier, Mirembajtëse (2), Kopshtar

Information

Publish Date

31.01.2018

End Date

14.02.2018

Categories

Hoteleri

Job Places

Fushë Kosovë | Obiliq | Prishtinë

Job Description

Kompania e derivatëve të naftës "AL-PETROL"Sh.p.k, me seli në Vragoli-Fushë Kosovë, shpall:
 
K O N K U R S  P U N E 
 Departamenti: Hotelerisë 
Vende të lira pune: Dhjetë (10) vende të Lira
 
Vendi i Punës: Sllatinë-Fushë Kosovë tre (3) vende i lira pune,Vranjevc  një(1) vende i lira pune dhe ne Hotel Vita dy (2) vende te lira pune
 
Pozita:Kamariera -
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
- Vendose dhe përgaditë tavolinat dhe inventarin për shërbim,
- Bënë vendosjen e tavolinave për simpoziueme,kongrese dhe manifestime tjera,
- Kryen edhe pune tjera te natyres se kamarierit,
- Bënë pranimin dhe shërbimin e mysafireve dhe pagesave.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
 - Te ketë perfunduar shkollën e Mesme,
-  Te kete pervoje pune ne sektore te njejte,
-  Te jete i gatshem per pune ekipore,sfida dhe njohuri te reja,
-  Te njohe punen me kompjuter.
 
Vendi i Punës: Obiliq-4, një (1) vend i lirë pune
 
Pozita:Kuzhinier -
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT
 
-  Të ketë kujdes mbi porositë e gjërave ushqimore;
-   Të bëjë përgaditjen e ushqimeve sipas porosisë;
-   Të bashkëpunon me ndihmësat kuzhinierit rreth përgaditjes së ushqimit;
-   Si dhe detyra tjera të natyrës së kuzhinierit.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Kuzhinë,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,
 
Vendi i punuës:Sllatinë-Fushë Kosovë një (1) vend i lirë pune
 
Pozita:Banakier
 
 DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT
 
-Përgadis  pijet e nxehta, pijet alkoholike dhe jo-alkoholike;
-Të merrë porisin nga servuesit;
-Të sigurohët që hapsira e banakut të jetë e rregulluar dhe pastruar gjatë gjithë kohës
-Të sigurohët që restauranti të jetë i furnizuar gjatë gjthë kohës me artikujt e nevojshëm;
- Të jetë në gjendje të paranojë përgjegjësi dhe detyra shtes wë i caktohen nga Menaxhamenti.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Recepcion,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,
 
Vendi i punuës, Sllatin-Fushë Kosovë Një (1) vend i lirë pune Mirëmbatjtëse dhe  Obiliq-4 një (1) Vende i lirë pune (Kopshtar)
 
Pozita: Mirembajtëse,Kopshtar 
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
- Mirembane dhe pastronë ambiente e Objektit
- Në bashkëpunim me stafin edhe detyra tjera
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Duhet të ketë ndonjë kualifikim shkollor
 - Duhet të ketë përvojë pune

 UDHËZIM RRETH APLIKIMIT:
Kandidatët e interesuar për punë,duhet të dërgojnë CV në imell Adresën:
   hralpetrol@gmail.com

Tel: +386/ 49-940-002 & +386/ 49-940-014

Expired

Advertising
Advertising
Facebook