Log in
X

Company Name

Super VIVA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e marketit, Furnizues/e

Menaxher/e marketit, Furnizues/e

Information

Publish Date

04.01.2018

End Date

12.01.2018

Categories

Menaxher | Të tjera...

Job Places

Ferizaj

Job Description

“SuperVIVA” FERIZAJ shpall konkurs

POZITA: Menaxher/e marketit

Përgjegjësitë kryesore:
-Organizimi dhe përgjegjësia për mbarëvajtjen e punëve
-Organizimi i stafit dhe delegimi i punëve
-Kontrollimi i procesit të furnizimit, pranimit, merchendisingut, dhe shitjes
-Përgatitja dhe përpunimi i raporteve ditore dhe mujore
-Implementimi i ndryshimeve të kerkuara nga zyra qëndore
-Kontrollimi i kualitetit
-Kontrollimi i procesit të shërbimit dhe mikpritjes ndaj konsumatorëve

POZITA: Furnizues/e

Përgjegjësitë kryesore:
-Furnizimi  kuantitativ dhe kualitativ i mallërave të ndryshme për nevojat e njësisë punonjëse
-Vendosja dhe kontrollimi i çmimeve
-Implementimi dhe kontrollimi i merchendisingut
-Organizimi i stafit për kategorin përkatëse
-Mbikëqyrja e mallit nga pranimi deri tek kalkulimi, kontrollimi i afateve, përkujdesja për kthimin e mallit të skaduar ose të dëmtuar
-Kushtet e përgjithshme:
-Preferohet shkollim i lartë profesional
-Të ketë aftësi të të mira komunikative, organizimit, planifikimit dhe zgjidhjes së problemeve
-Të ketë njohuri kompjuterike si dhe gatishmëri për tu aftësuar në programet kompjuterike të aplikueshme në kompani (MS Word, Excel, Internet etj)
-Preferohet së paku dy (2) vite përvojë pune në punët e sipër theksuara ose punë tjera të ngjashme
-Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibiliteti

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com deri më datën 12.01.2018, ora 16.00.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook