Log in
X

Company Name

Kosova Education Center (KEC) / Mileniumi i Tretë

Phone Number

+381 38 244 258

Company Place

Prishtinë

Mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë shqipe, Mësues/e klase

Mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë shqipe, Mësues/e klase

Information

Publish Date

04.01.2018

End Date

10.01.2018

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shkolla jopublike "Mileniumi i Tretë"

rr. "Isa Kastrati", p. n.

Prishtinë

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës "Mileniumi i Tretë", drejtoresha e Shkollës shpall

KONKURS

për plotësimin e vendeve të punës për gjysmëvjetorin e dytë të vitit shkollor 2017/18

1. Një mësimdhënës/e të lëndës Gjuhë shqipe me orar të plotë pune (vend i lirë)

2. Një Mësues/e klase me orar të plotë pune (vend i lirë)

Shënim: Kandidatët duhet të kenë së paku 2 vjet përvojë pune në mësimdhënie.

Aplikimi: Të gjitha informatat për konkursin dhe formularët e aplikimit mund të merren nga ueb faqja http://mileniumi3.net/?page_id=2191 , Aplikimet dërgohen në e-mail adresën vendepune@mileniumi3.net

Afati i fundit për aplikim: 10 janar 2018 në orën 16.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook