Log in
X

Company Name

BRUPHARM SH.A.

Phone Number

045 896 100

Company Place

Fushë Kosovë

PREZENTUES/E MJEKËSORE, MENAGJER REGJIONAL PER SHITJE DHE MARKETING, PRODUKT MENAGJER

PREZENTUES/E MJEKËSORE, MENAGJER REGJIONAL PER SHITJE DHE MARKETING, PRODUKT MENAGJER

Information

Publish Date

03.01.2018

End Date

10.01.2018

Contact Person

Categories

Mjekësi | Marketing | Menaxher

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

K O N K U R S

Kompania farmaceutike “Brupharm Sh.A.’’ me seli në Fushë Kosovë me zgjerimin e fushës së veprimtarisë dhe strategjisë së marketingut dhe shitjes në Kosovë kërkon bashkëpunëtor, me këtë rast shpall konkurs për  vende të lira të punës.

- PREZENTUES/E MJEKËSORE    
- MENAGJER REGJIONAL PER SHITJE DHE MARKETING
- PRODUKT MENAGJER

Përshkrimi i punës për Prezentues/e mjekësor:
Të prezentojë produktet farmaceutike të kompanisë.Të mbajë kontakte personale me barnatore, ordinanca, spitale, klinika.
Të gjenerojë shitje te produkteve, të ndjekë ecurinë dhe mbarëvajtjen e këtyre produkteve në vazhdimësi. Të realizon detyra tjera sipas kërkesës së udhëheqësve të grupit.

Përshkrimi i punës për Menagjer regjionalper shitje dhe marketing:
Zbaton planin e parashikuar të shitjes.Analizon prezencën e produkteve në treg.Përcjell konkurencën në treg.Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë.Të gjitha rezultatet dhe problemet eventuale të punës të hartojë raporte mujore dhe periodike.Realizon detyra tjera sipas kërkesës së departamentit të shitjes.

Përshkrimi i punës për Produkt Menagjer:
Kujdeset për dizajnet e produkteve.Të bëjë pregaditjen e materialit të broshurave.Të mirëmbaje stokun e materialit të broshurave.Të jetë i gatshëm të bëjë prezantim të brendit të kompanisë.

 Kualifikimet:
-Diplomë universitare (Mjekësi e Përgjithshme,Farmaci,Stomatologji,Kimi,Ekonomi)
-Kandidatët me eksperiencë pune,kanë përparësi
-Të jetë person energjik, ambicioz dhe i/e disiplinuar në punë.-Aftësi të shkëlqyera organizative,kreative dhe të jetë me iniciativë.
-Të kenë patent shoferi të kategorisë B.
-Të fletë rrjedhshëm gjuhen Angleze ( e preferueshme)
-Njohuri të programeve Microsoft Office.

Nëse mendoni se keni aftësi përkatese, ju lutemi dërgoni CV tuaj  në email adresën :
office@brupharm.info

Tel: 045 896 100

Konkursi mbetët i hapur deri me datën: 10.01.2018

Vetëm kandidatët  të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të mirren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

Expired

Share

Advertising
Advertising
Facebook