Log in
X

Company Name

SHERRETI GROUP

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Asistent/e në Kontabilitet në Departamentin e Financave (2)

Asistent/e në Kontabilitet në Departamentin e Financave (2)

Information

Publish Date

03.01.2018

End Date

08.01.2018

Categories

Ekonomi | Kontabilitet

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kompania:  SHERRETI GROUP

Titulli/Pozita: Dy (2) Asistent/e në Kontabilitet në departamentin e financave (Magjistrale Prishtine-Ferizaj)

Departamenti: Tatime dhe Kontabilitet

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore për poziten e asistent në kontabilitet :

 • Përgatitja e librave tregtar, konfirmimi i tyre me dokumentacionin  përkatës, raportimi i çështjeve me rëndësi tek kontabilisti kryesor
 • Rishikimi i transaksioneve, dorëzimi i bilancit vërtetues në periudha kur kërkohet nga  kontabilisti kryesor.
 • Përgatitja e faturave dalëse dhe listën e pagave për punëtorë
 • Krijimin e raporteve të ndryshme sipas kërkesës së kontabilistit kryesor apo menaxhmentit të biznesit
 • Ndihma në punët kontabël të mbylljes së muajit dhe mbylljes së vitit

Përgatitja profesionale:

 • Diploma Bachelor (Financa & Kontabilitet)
 • SCAAK –  Teknik i kontabilitetit
 • Njohja e Gjuhës Angleze (përparësi)
 • Njohuri të mira në përdorimin e pakos Microsoft Office
 • Njohuri të mira në punën me softuerët kontabël
 • Njohuri të mira mbi ligjet e tatimeve në Kosovë
 • I fokusuar në detaje, gatishmëri për të marrë përgjegjësi
 • Aftësi të mira të komunikimit verbal dhe përmes e-mailit
 • Përvojë pune relevante minimum dy deri  tri ( 2 - 3) vjecare

Dokumentet për aplikim për të dy pozitat:
 Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këtë vend të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:

1.CV-në

2.Letër Motivuese

5.Letër Rekomandime apo referenca eventuale (perparesi).

Aplikimi bëhet përmes emailit - postës elektronike, në: qendresa.terstena@auto-sherreti.com

deri më : 08.01.2018

Expired

Advertising
Advertising
Facebook