Log in
X

Company Name

BUÇAJ sh.p.k.

Phone Number

+381 (0)38 606 300, +381 (0)38 606 400

Company Place

Prishtinë

Asistente Administrative

Asistente Administrative

Information

Publish Date

03.01.2018

End Date

18.01.2018

Categories

Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçajshpall konkurs për pozitën :

Asistente Administrative

Përgjegjësitë dhe detyrat :

 • Përgjegjëse për kryerjen e detyrave të ndryshme administrative;
 • Përgjegjëse për komunikim elektronik dhe informim për të gjithë;
 • Pranon telefonata dhe drejton ato në mënyrë efikase;
 • Koordinon agjendën e takimeve të Drejtorit Menaxhues;
 • Koordinon takimet në mes punonjësve në korporatë me palët e treta;
 • Aranzhon itinerarin e udhëtimeve dhe rezervimet e Menaxhmentit;
 • Shërben si urë lidhëse në mes personelit administrativ dhe atij jo-administrativ;
 • Sipas kërkesës së Mbikëqyrësit kryen edhe punë të tjera që ndërlidhen me vendin e punës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë të shkollës së mesme, preferohet shkollimi i lartë;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze, njohja e gjuhëve të tjera është përparësi;
 • Përvojë pune në administratë;
 • Të posedojë aftësi të mira ndërpersonale;
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizimi dhe komunikimi;
 • Aftësi për menaxhimin e punës nën presion;
 • Të ketë aftësi të mira kompjuterike në gjithë aplikacionet e MC Office,

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni : Asistente Administrative.

Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 03 Janar 2018 deri më18 Janar 2018.

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook