Log in
X

Company Name

Al Petrol

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Kuzhinier (3)

Kuzhinier (3)

Information

Publish Date

28.12.2017

End Date

11.01.2018

Categories

Hoteleri

Job Places

Fushë Kosovë | Prishtinë

Job Description

Kompania e derivatëve të naftës "AL-PETROL"Sh.p.k, me seli në Vragoli-Fushë Kosovë, shpall:
 
K O N K U R S  P U N E 
 
Departamenti: Hotelerisë 
 
Pozita: Kuzhiniera 
 
Vende të lira pune: Tre (3) vende të lira pune.
 
Vendi: Sllatinë-Fushë Kosovë dy (2) vende pune, dhe Veternik-Prishtinë një (1) Vend pune.
 
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT
 
-  Të ketë kujdes mbi porositë e gjërave ushqimore;
-   Të bëjë përgaditjen e ushqimeve sipas porosisë;
-   Të bashkëpunon me ndihmësat kuzhinierit rreth përgaditjes së ushqimit;
-   Si dhe detyra tjera të natyrës së kuzhinierit.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Kuzhinë,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,
- Njohja e ndonjë gjuhe të huaj ( E preferueshme).

 UDHËZIM RRETH APLIKIMIT:
Kandidatët e interesuar për punë,duhet të dërgojnë CV në imell Adresën:

   hralpetrol@gmail.com

Tel: +386/ 49-940-002 & +386/ 49-940-014

Expired

Advertising
Advertising
Facebook