Log in
X

Company Name

Afri Group sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher i përgjithshëm (1), Agjent i shitjes (2), Merchandiser (3), Shitëse në butik (3), Pastruese (1)

Menaxher i përgjithshëm (1), Agjent i shitjes (2), Merchandiser (3), Shitëse në butik (3), Pastruese (1)

Information

Publish Date

20.12.2017

End Date

25.12.2017

Contact Person

Categories

Menaxher | Shitje | Pastrues

Job Places

Ferizaj | Gjakovë | Prizren

Job Description

Me qëllim të zgjerimit të aktiviteteve vepruese firma Afri Group sh.p.k përfaqësues ekskluziv i prodhuesve të njohur si: Storck, Bonduelle, Merkator, Gallina Blanca, Bonavita, Hans Freitag, Glatz, Colavita, Spak, Jomo, Gea, Tabasco etj shpall konkurs për vende pune si:

- Menaxher i përgjithshëm (1)
- Agjent i shitjes (2)
- Merchandiser (Palues i mallit ) (1) Ferizaj, (1) Prizren, (1) Gjakovë.
- Shitëse në butik (3) në Albi Mall (Calvin Klein)
- Pastruese (1)

Kushtet për aplikim në pozitën e parë:
•Kandidati  duhet të ketë diplomë të nivelit universitar në ekonomi, financa, administrim biznesi,ose  menaxhment. Diploma postdiplomike e nivelit Master është përparësi,
•Preferohet së paku dy (2) vite përvojë pune në detyra menaxheriale,
• Aftësi të shkëlqyeshme udhëheqëse, organizative, komunikimi dhe aftësi negocimi, fleksibil,i vetë-motivuar dhe i gatshëm për bashkëpunim me stafin e kompanise,partnerët dhe konsumatorët.Aftësi për të motivuar dhe mobilizuar personelin lidhur me misionin dhe qëllimet e kompanisë.Organzimi i stafit dhe delegimi i punëve,
•Të ketë aftësi për të punuar nën presion, të menaxhoje me situata të vështira dhe sipas nevojës të punoj edhe jashtë orarit të rregullt të punës,
•Njohuri të shkëlqyeshme në aplikacionet e Microsoft Office
•Njohuri të rrjedhshme në të folur dhe në të shkruar në gjuhën Angleze dhe Serbo-Kroate.  

Kushtet për aplikim në pozitën e dytë:
•Kandidati duhet të ketë të perfunduar Fakultetin Ekonomik
•Të ketë përvojë pune në shitje (minimumi 1 vjet)
•Të posedoj patentë shoferi valid, (Kategoria B)
•Të ketë aftësi të mirë komunikimi,fleksibil,i vetë-motivuar dhe i gatshëm për bashkëpunim me stafin e kompanise,partnerët dhe konsumatorët
•Të ketë aftësi për të punuar nën presion, të menaxhoje me situata të vështira dhe sipas nevojës të punoj edhe jashtë orarit të rregullt të punës

Kushtet për aplikim në pozitën e tretë:
•Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme.
•E preferuar 1 vit përvojë pune në shitje/merchandising;
•Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
•Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
•Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të punës nën presion.

Kushtet për aplikim në pozitën e katër:
•Të ketë diplomë të shkollës së mesme
•Të ketë përvojë në organizimin e punës në dyqan, pranimin dhe palimin e mallit
•Të ketë aftësi për punë individuale dhe në grup
•Të ketë aftësi komunikimi dhe raportimi
•Ruajtje të marëdhënieve të mira me kolegët dhe klientët
•Të ketë diplomë të shkollës së mesme.Të ketë njohuri te gjuhës angleze.
•Të ketë njohuri në kompjuter.

Kushtet për aplikim në pozitën e pestë:
•Kandidati duhet të ketë të perfunduar shkollen e mesme
•Te kete pervoje pune,

Konkursi mbetet i hapur shtatë (5) ditë nga data e publikimit.
Të gjithë të interesuarit luten të dergojnë CV dhe  një foto në email adresen: afri_group@yahoo.com

Aplikacionet e dërguara pas mbylljës së konkursit  nuk merren parasysh.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook