Log in
X

Company Name

Kadiu Group

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Shofer

Shofer

Information

Publish Date

20.12.2017

End Date

03.01.2018

Categories

Vozitës

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kadiu Group, një kompani lider në tregtinë me auto pjesë dhe pajisjet e autoserviseve në Kosovë dhe Shqiperi, me nje eksperience mbi 25 vjeçare dhe me nje rrjet dyqanesh ne qytetet kryesore ne Shqiperi dhe Kosove, shpall konkurs per poziten Shofer per Fushe Kosove.

Pozita e Punes: Shofer

Detyrat:

-Njeh produktet dhe arrin të bëjë identifikimin e tyre.
-Mirëmban dhe ruan produktet nga dëmtimet dhe vjedhjet.
-Mirëmban dhe përdor mirë automjetin.
-Respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.
-Nuk është ndëshkuar me asnjë masë administrative (gjobë) për shkelje të kodit rrugor, përjashtuar raste sporadike për parkim të gabuar.
-Njeh mirë rrugët e Kosoves.
-Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga eprori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
-Shoqëron dhe dorëzon mallin tek klienti (marrje firme për faturat apo dokumente të tjera).
-Raporton për raste abuzimi dhe shpërdorimi të produkteve.

Kriteret:
-Ka të paktën 5 vite eksperiencë pune si Shofer ne kompani distribucioni.
-Te jete i moshes 25-40 vjec.
-Te disponoje Patente shoferi, kategoria B dhe C.

Te interesuarit mund te dergojne CV’te e tyre brenda dates 31.12.2017 ne adresen: hr@kadiu.al 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook