Log in
X

Company Name

Shtepia e Ankandeve Kosova

Phone Number

+377 45 600 050

Company Place

Prishtinë

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Information

Publish Date

19.12.2017

End Date

31.12.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

K O N K U R S

Shtëpia e Ankandeve Kosova, e themeluar ne vitin 2011, është kompani e specializuar për organizimin e shitblerjeve nëpërmjet ankandit. Me qëllim të avancimit të veprimtarisë, tani është duke kërkuar person energjetik dhe të orientuar në rezultate, për pozitën:

Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm

Detyrat e punës dhe përgjegjësitë:

 • Asiston në udhëheqjen dhe organizimin e tërë punës në pajtim me politikën afariste të Shtëpisë së Ankandeve Kosova;
 • Identifikon, zhvillon dhe menaxhon produkte dhe shërbime të reja;
 • Identifikon klientët potencial dhe mban kontakte të vazhdueshme me klientët aktual;
 • Sigurohet në funksionimin e kompanisë sipas ligjeve lokale, rregullave dhe kërkesave të organeve mbikëqyrëse;
 • Asiston në mbikëqyrjen e të punësuarve;
 • Asiston në përpilimin dhe menaxhimin e buxhetit të Shtëpisë së Ankandeve;
 • Asiston në zhvillimin dhe implementimin e planit strategjik afatgjatë;
 • Përgatit raporte të ndryshme;
 • Mbikëqyrë respektimin e vazhdueshëm të politikave dhe procedurave të brendshme;
 • Kryen dhe funksione të tjera në përputhje me ligjin, statutin dhe aktet tjera të përgjithshme.

Kualifikimet dhe shkathtësitë profesionale:

 • Diplomë universitare në menaxhment, administrim biznesi apo në fusha të ngjashme;
 • Preferohet kualifikimi pasuniversitar;
 • Përvojë pune mbi 5 vite në menaxhment;
 • Njohuri mbi menaxhimin financiar;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në gjuhën shqipe dhe angleze;
 • Shkathtësi të larta organizative dhe analitike.

Informata shtesë:

Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë në recruitment@ankandet.com. Ju lutem bashkëngjitni CV-në dhe letrën motivuese.

Afati për aplikim do të jetë deri më datën 31 dhjetor 2017. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Aplikimet e pakompletuara dhe të dërguara me vonesë, nuk do të merren parasysh.

Illyria building • Prishtina – Gracanica highway • Veternik • Prishtina 10060 • Republic of Kosovo
Ndërtesa Illyria • Rruga Prishtinë – Graçanicë • Veternik • Prishtinë 10060 • Republika e Kosovës
Tel: + 377 45 600 050 info@ankandet.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook