Log in
X

Company Name

Al Petrol

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Recepcionist, Kamariera

Recepcionist, Kamariera

Information

Publish Date

19.12.2017

End Date

02.01.2018

Categories

Hoteleri

Job Places

Fushë Kosovë | Obiliq | Prishtinë

Job Description

Kompania e derivatëve të naftës "AL-PETROL"Sh.p.k, me seli në Vragoli-Fushë Kosovë, shpall:
 
K O N K U R S  P U N E 
 
Departamenti: Hotelerisë 
 
Pozita: Recepcionist 
 
Vende të lira pune: Një (1) vend
 
Vendi: Hotel Vita Vragoli-Fushë Kosovë
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSIT
 
-  Përgjegjës per lajmerim ne telefonata,
-  Pergjegjes per dorezimin dhe pranimin e qelesave te dhomes,
-  Kryen edhe pune tjera sipas natyres se punes,
-  Te kete kujdes ne hixhienen personale dhe pamjen e tije.

KRITERET E PUNËSIMIT
 
- Të kenë kryer Shkollën e Mesme,
- Të ketë përvojë pune në Recepcion,
- Të jetë i gatshëm për punë ekipore, sfida dhe njohuri të reja,
- Të ketë aftësi për të punuar nën presion dhe fleksibilitet,
-  Njohja e Gjuhës Angleze (E obligueshme)
-  Si dhe ndonjë Gjuhë tjetër ( E preferueshme).
 
Njesia Punuese: Sllatinë  2 (dy) Vende të Lira Pune, Veterrnik3 -3(tre) Vende të Lira Pune ,Obiliqi4- 1(një) Vend i Lirë Pune
 
Pozita: Kamariera
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
- Vendose dhe përgaditë tavolinat dhe inventarin për shërbim,
- Bënë vendosjen e tavolinave për simpoziueme,kongrese dhe manifestime tjera,
- Kryen edhe pune tjera te natyres se kamarierit,
- Bënë pranimin dhe shërbimin e mysafireve dhe pagesave.
 
KRITERET E PUNËSIMIT
 
 - Te ketë perfunduar shkollën e Mesme,
-  Te kete pervoje pune ne sektore te njejte,
-  Te jete i gatshem per pune ekipore,sfida dhe njohuri te reja,
-  Te njohe punen me kompjuter.

UDHËZIM RRETH APLIKIMIT:
Kandidatët e interesuar për punë,duhet të dërgojnë CV në imell Adresën:

burimenjerzore@alpetrol-ks.com

Tel: +386/ 49-940-002 & +386/ 49-940-014

Expired

Advertising
Advertising
Facebook