Log in
X

Company Name

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

Phone Number

+381 390 323 194

Company Place

Gjakovë

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT PËR TRAJNIM DHE PUNËSIM NË SHËRBIMET E KUJDESIT

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT PËR TRAJNIM DHE PUNËSIM NË SHËRBIMET E KUJDESIT

Information

Publish Date

08.08.2017

End Date

06.09.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Gjakovë

Job Description

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA, fton të gjithë të interesuarit (në moshë pune) nga Komuna e Prishtinës, të lajmërohen për pjesëmarrje në programin e trajnimit “Shërbimet e Kujdesit dhe Mirëqenies së Komunitetit” (kujdes ndaj fëmijëve, kujdes ndaj të moshuarve, mirëmbajtje, etj). Më pas, ky trajnim më pas mund të rezultojë në punësim formal përmes këtij programi.

Qëllimi i këtij programi është përgatitja për punësim dhe ripunësim e të gjithë të interesuarve në moshë pune, me theks të veçantë për gratë në mosha të ndryshme.

THIRRJE PËR SHPREHJE TË INTERESIMIT PËR TRAJNIM DHE PUNËSIM NË SHËRBIMET E KUJDESIT

Kriteret për pjesëmarrje:

  • Të kenë të përfunduar së paku shkollën e mesme,
  • Të kenë aftësi të mira komunikimi dhe të gëzojnë shëndet të mirë
  • Të kenë fleksibilitet me kohën që të kenë mundësi të ndjekin trajnimin
  • Te kenë dëshirë për të punuar me grupet në nevojë (fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, etj).

Të interesuarit duhet ta dërgojnë CV-në më së largu deri me 06.09.2017 në adresën e email-it wsheera@gmail.com ose të na kontaktojnë në këta numra: 0390 323 194.

Ky program implementohet nga SHE-ERA në bashkëpunim me projektin Promovimi i Punësimit në Sektorin Privat (PPSE) që implementohet nga Swisscontact në partneritet me Institutin Riinvest dhe PEM Consult dhe financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook