Log in
X

Company Name

DAUTI KOMERC SHPK

Phone Number

049/736-933

Company Place

Ferizaj

Vozites/Shofer (2)

Vozites/Shofer (2)

Information

Publish Date

07.08.2017

End Date

13.08.2017

Categories

Vozitës

Job Places

Ferizaj

Job Description

Kompania “Dauti Komerc” sh.p.k me seli në Ferizaj me qëllim të plotësimit të vendeve të reja të punës shpall këtë:

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës:

  1. Vozites/Shofer (2 pozita)

Kushtet të cilat duhet përmbushur:

1. Të ketë diplome të shkollës së mesme/ fillore,

2. Patentë shoferi i kategorisë C dhe E,

3. Përvoja e punës ( e preferushme ),

4. Letër referuese nga punëdhënësi kryesor ( Jo-obligative ),

5. Kopja e leternjoftimit.

Dokumentacioni dorëzohet në selinë e Kompanisë “Dauti Komerc”sh.p.k Ferizaj, Rruga magjistrale Ferizaj-Kacanik, respektivisht fshati Gërlicë Komuna Ferizaj, çdo ditë pune përfshirë edhe ditën e shtunë edhe atë duke filluar nga ora 07:00 – 15.30 deri në afatin e fundit për aplikim.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Kontakt tel: 049-736-933

Konkursi është i hapur 7 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook