Log in
X

Company Name

BI CREDIT SHA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

ANALIST KREDITOR

ANALIST KREDITOR

Information

Publish Date

05.08.2017

End Date

25.08.2017

Contact Person

Categories

Bankë

Job Places

Ferizaj | Kaçanik | Shtërpcë | Shtime | Viti

Job Description

KONKURS

BI CREDIT SHA ёshtё Institucion Financiar Jobankar i licencuar nga BQK pёr ofrimin e kredive nё sektorin mikrofinanciar pёr ndermarrjeve tё vogla dhe tё mesme dhe pёr individe. Shёrbimet e ofruara bazohen nё maturi dhe profesionalizёm tё lartё nё pajtim me ligjet e aplikueshme nё Kosovё.

BI CREDIT SHA ofron mundёsi pёr zhvillim personal dhe tё karrierёs pёr individёt me ambicie, profesionalizёm dhe pёrkushtim pёr standarde tё larta tё performancёs. Ne kёrkojmё kandidatё tё kualifikuar dhe entuziastё pёr pozitёn nё vijim:

               ANALIST KREDITOR

               Ferizaj, Shtime, Viti, Kaqanik, Shterpce

Kualifikimet/kushtet:

  • Diploma universitare ne Ekonomi, Juridik apo fusha te ngjashme,
  • 2-3 vjet pёrvojё pune tё ngjashme apo tё njёjtё;
  • Integritet tё lartё personal dhe profesional;
  • Aftёsi tё mira komunikimi dhe negociuse;
  • Aftёsi tё mira analitike, planifikimi dhe organizative;
  • Shkathtësi në komunikim verbal dhe me shkrim në gjuhët zyrtare;
  • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Preferohet qё kandidatёt tё jenё nё gjendje tё ushtrojnё liri të konsiderueshme të veprimit në të gjitha çështjet e përditshme profesionale, procedurale dhe teknike, në përputhje me ligjet, rregulloret dhe udhëzimet administrative në fuqi.

Tё gjithё kandidatёt e interesuar mund tё dёrgojnё CV-tё/rezymetё nё adresёn elektronike bicredit.sha@gmail.com duke shёnuar nё titull tё emailit pozitёn dhe emrin e qytetit pёr ku aplikoni.

Afati i fundit pёr aplikim ёshtё 25 Gusht 2017

Pёr shkak tё numrit tё lartё tё aplikacioneve, vetёm kandidatёt e pёrzgjedhur do tё kontaktohen

Expired

Advertising
Advertising
Facebook