Log in
X

Company Name

Semitronix Hotel Prishtina

Phone Number

+38649740222

Company Place

Prishtinë

Recepsionist

Recepsionist

Information

Publish Date

05.08.2017

End Date

15.08.2017

Categories

Hoteleri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Hotel Semitronix Prishtinë,

Ju fton që të bëheni pjesë e ekipit tonë duke aplikuar për pozitën në vijim:

Pozita: Recepsionist

Detyrat dhe përgjegjesitë:

• Të mirëpret dhe përshendet mysafirët në mënyrë të ngrohtë dhe profesionale
• Të bëj rezervimin e dhomave;
• Të bëj regjistrimin ( Check-in ) përcjelljen dhe pagesën ( Check-out) e mysafirëve;
• Të përgjigjet në menyrë profesionale ndaj të gjitha kërkesave apo paqartësive të mysafirëve nëpërmjet telefonit, email-it apo drejtpërdrejtë;
• Të bashkëveproj me të gjitha departmentet dhe të sigurohet që të gjitha kërkesat percjellen në departmentet përkatëse;
• Të jetë ne gjendje të pranoj përgjegjësi dhe detyra shtesë që i caktohen nga menaxhmenti;
Kanditati/ja duhet të plotesoje kriteret e mëposhtme:
• Njohuri të shkelqyera të gjuhës Angleze.Njohja e ndonje gjuhe tjetër shtesë është e preferueshme;
• Përvojë pune në pozita te ngjajshme;
• Njohuri të punës në kompjuter. Njohja e sistemeve të ndryshme të rezervimeve është e preferueshme;
• Aftësi te shkelqyera komunikuese dhe ndërpersonale

Aplikimi:
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi,ju lutemi dërgoni CV-në dhe Letrën Motivuese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në e-mail-in: info@hotel-semitronix.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook