Log in
X

Company Name

DAUTI KOMERC SHPK

Phone Number

049/736-933

Company Place

Ferizaj

Administrator për punë juridike dhe administrative

Administrator për punë juridike dhe administrative

Information

Publish Date

04.08.2017

End Date

13.08.2017

Categories

Administratë | Jurista

Job Places

Ferizaj

Job Description

SH.P.K DAUTI KOMERC-FERIZAJ shpall :

K O N K U R S

Për vendin e punës: Administrator për punë juridike dhe administrative

Kualifikimi profesional dhe aftësitë:

 • Të ketë të kryer nivelin Bachelor të juridikut dhe kualifikime tjera juridike
 • Konkursi nuk është i kufizuar për kandidatët që nuk kanë përvojë pune
 • Kandidatët me përvojë pune do të kenë përparësi
 • Njohje të mirë të punës në kompjuter: Microsoft office dhe programe tjera
 • Njohje të mirë të gjuhës angleze, njohja e gjuhëve të tjera do të meret parasysh gjithashtu
 • Njohje të mirë të ligjeve pozitive që i përkasin sektorit të tregtise, sociales dhe ligjeve tjera që kanë të bëjnë me punën dhe natyrën e kompanive tregtare
 • Aftësi për punë kolektive dhe shkathtësi për punë dinamike
 • Kandidatët duhet të jenë banorë të Republikës së Kosovës.

  Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet për punë duhen të dorëzohen në administratën e kompanisë SH.P.K DAUTI KOMERC- FERIZAJ me seli në fshatin Gërlicë Komuna e Ferizajit.

Gjatë aplikimit së bashku me një CV duhet të dorëzohen edhe dokumentet si në vijim:

 • Kopjen e vërtetuar të Diplomës dhe kualifikimeve të tjera
 • Listën e notave gjatë studimeve universitare
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Certifikatën mbi njohjen e punës në kompjuter, si dhe certifikata tjera mbi trajnimet
 • Dokumente tjera që janë të rëndësishme për vend aplikimin.

Konkursi mbetet i hapur 10 ditë nga dita e shpalljes.

Me nderime,

Sh.P.K DAUTI KOMERC-FERIZAJ- Nr kontaktues 049-736-933.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook