Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

+381 (0)38 601 771

Company Place

Lipjan

Ndihmës Serviser

Ndihmës Serviser

Information

Publish Date

10.07.2017

End Date

24.07.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitën:

Ndihmës Serviser

Detyrat dhe përgjegjësitë

  • Bashkëpunon me ekipin e kompanisë për të realizuar detyrat që I caktohen.
  • Së bashku me Serviserin përkujdeset për mirëmbajtjen e aparatave dhe pajisjeve për  të gjithë klientët e kompanisë.
  • Bën zëvendësimin e Serviserit gjatë kohës së pushimeve, mungesave të tij.
  • Jep sugjerime të ndryshme për realizimin sa më të lehtë të punëve në dakordim me personat përgjegjës.

Kualifikimet e kërkuara

  • Të ketë njohuri profesionale me veglat elektrike, pajisjet, rrymën dhe hidraulikën.
  • Të ketë të përfunduar të paktën shkollën e mesme teknike.
  • Përvojë pune në lëminë e servisimeve është e preferuar.
  • Menaxhim shumë të mirë të kohës, orar fleksibil dhe gatishmëri për punë edhe jashtë orarit të rregullt të punës.
  • I besueshëm, I përgjegjshëm dhe sjellje profesioanle ndaj klientëve.
  • Aftësi për të shpërndarë njohuritë dhe mësuar të tjerët.

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurrojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com.

Në fushën e subjektit,ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Konkursi është i hapur nga data 10 Korrik 2017 deri më 24 Korrik 2017.

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook