Log in
X

Company Name

Agrokosova Holding

Phone Number

Company Place

Suharekë

Teknik ushqimor ne kantine, Inxhinjer per kulturat lavertare. Teknik bujqesore per hortikulture (2), Menaxher i departamentit te sektorit te pemtarise, Zyrtar per Financa, Kontablist, Kuzhinier (2), Kamarier (2), Agjent tregtar (2),

Teknik ushqimor ne kantine, Inxhinjer per kulturat lavertare. Teknik bujqesore per hortikulture (2), Menaxher i departamentit te sektorit te pemtarise, Zyrtar per Financa, Kontablist, Kuzhinier (2), Kamarier (2), Agjent tregtar (2),

Information

Publish Date

07.07.2017

End Date

20.07.2017

Categories

Teknolog | Menaxher | Kontabilitet | Financa | Hoteleri | Shitje

Job Places

Ferizaj | Gjilan | Suharekë

Job Description

Konkurs

Agrokosova dhe Suhareka verari

Agrokosova Holding eshte kompani e cila mirret me kutivimin e hardhise dhe rrushit te veres dhe tryezes, pemeve dhe perimeve dhe kulturave tjera bujqesore.

Suhareka eshte e specializuar ne prodhimin,mbushjen dhe shitjen e verave, ruajtjen si dhe perpunimin dhe komercializimin e produkteve tjera te Agrokosoves.

Agrokosova Holding dhe Suhareka verari shpallin konkurs per keto pozita pune;

1 Teknik ushqimor – Lokacioni; Therande

1 Inxhinjer per kulturat lavertare – Lokacioni; Therande

2 Teknik bujqesore per hortikulture– Lokacioni; Therande

1 Menaxher i departamentit te sektorit te pemtarise– Lokacioni; Therande

1 Kontabilist– Lokacioni; Therande

1 Zyrtar per financa– Lokacioni; Therande

2 Kuzhinier– Lokacioni; Therande

2 Kamarier ne Enoteke– Lokacioni; Therande

2 Agjent tregtar (Ferizaj, Gjilan)


Pozita e punes;

Teknik ushqimor ne kantine – Lokacioni; Therande

Detyra dhe pergjegjesite:

 1. Ti ndihmoj enologut te komapnise gjate puneve ordinere dhe atyre specifike,
 2. Te merr pjese direkt ne procesin e perpunimit te rrushit dhe prodhimit te veres gjate sezonit te vjeljes se rrushit,
 3. Ne rast te mungeses se Enologut ti raportoje atij per cdo pune te kryer ne Kantine,
 4. Te tregoj gatishmeri dhe interesim per avansim professional (aftesime I vazhdueshem per pune me pasje – teknologji te re),
 5. Te mbaje shenime te detajizuara per cdo pune te kryer ne kantine dhe ti raportoje (informoje) rregullisht menaxhmentit te kompanise.

Kriteret kualifikuese:

 1. Ta kete te perfunduar shkollimin superior (bachelor) ose shkollen e mesme ne drejtimin e Teknologjise see Ushqimit (Kimi Aplikative, Biologji Aplikative)
 2. Perparesi kane aplikuesit me pervoje pune ne Teknologjine e prodhimit dhe perpunimit te pijeve alkoolike.
 3. Njohja e gjuhes angleze ( e deshirueshme)
 4. Te jete kooperues dhe i gatshem te punoje nen presion dhe me orar fleksibil.
 5. Aftesi per pune me kopmpjuter ne programet aplikative Ms Word, exel, etj.
 6. Patente shoferi (Kategoria B).

1 Inxhinjer per kulturat lavertare – Lokacioni; Therande

 • Te ket te perfunduar fakultetine Bujqesise per lavertari;
 • Te kete sepaku 5 vite pervoje me kulturat lavertare
 • Aftësi të mira ndëpersonale dhe komunikuese;
 • Aftësi të mira menaxheriale
 • Te kete patentshofer (kategorine B)
 • Te kete njohuri te mira me kompjuter
 • Njohja e gjuhees agleze eshte obligative, gjuhet tjera jane perparesi.

2.Teknik bujqesore per hortikulture:

Te kete te perfunduar shkollen e mesme profesionale per pemtari, vreshtari dhe lavertari.
Te kete pervoje pune sepaku 5 vite ne lemit e lartecekura.
Te kete patentshofer.
Te kete njohuri elementare me kompjuter.
Njohja e gjuheve te huaja eshte perparesi.
Per punet ne teren duhet ti raportoj ingjinjerit perkates.

1 Menaxher i departamentit te sektorit te pemtarise

Lokacioni; Therande

Detyrat dhe pergjegjesite;

 • Pergjegjes per planifikimin,organizimin, distribuimin e mallit dhe udheheqjen e sektorit te pemtarise,
 • Te jete njohes i mire i produkteve bujqesore – pemtarise,
 • Te negocioje per marrveshje te reja me bleres,
 • Ti planifikoj dhe organizoj aktivitetet e ndryshme komerciale,
 • Eshte pergjegjes per shitjen e produkteve te Pemtarise,
 • Ti zhvilloj dhe zbatoj politikat e brendshme te biznesit te kompanise,
 • Eshte pergjegjes per te gjithe dokumentacionin e sektorit qe mbulon,
 • Te bashkepunoj me departamentin e marketingut, operatives per kryerjen e puneve te caktuara,
 • Te analizoj dhe percjell tregun per produktet e kategorise perkatese,
 • Kryen edhe pune te tjera te caktuara nga punedhenesi.

Kualifikimi;

 • Te kete te diplome universitare, preferohet fakulteti ekonomik, departazmenti menaxhment,administrim biznesi dhe te ngjajshem,
 • Te kete eksperience pune se paku 3 vjet ne pozita menaxhuese, preferohet ne fushveprimtarine e njejt,
 • Trajnime ne shitje, menaxhim konsiderohet perparesi
 • Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze, njohja e gjuhes Italiane eshte perparesi
 • Te jete komunikativ dhe te kete aftesi negociueseù
 • Njohuri te perdorimit te programeve kompjuterike
 • Te jete i gatshem dhe fleksibil ne marrvjen e vendimeve

1 Zyrtar per Financa dhe 1 kontabilist

 • Të kenë të mbaruar fakultetin ekonomik,
 • Pervoje paraprake ne financa dhe kontabilitet,
 • Te ket trajnime profesionale që lidhen me aktivitetet e punës,
 • Njohja e gjuhes angleze eshte e domodoshme,
 • Njohja e gjuhes italiane eshte perparesi,
 • Njohja e programevekopmjuterikeword,exell,etj.

2.Kuzhinier

– Lokacioni; Therande

 • Te kete pervoje pune 3 vjecare si kuzhinier professional,
 • Njohuri ne pergatitjen e specialiteteve te ndryshme,
 • Te jete efikas ne pune dhe te jete i gatshem te punoje ne dy ndrrime,
 • Trajnime profesionale ne lemi te njejt eshte perparesi.

2 Kamarier ne Enotekë

– Lokacioni; Therande

 • Te kete te perfunduar se paku shkollimin e mesem,
 • Te kete pervoje pune ne lemin e njejt apo ne sherbim ndaj konsumatorit,
 • Te kete aftesi komunikuese,
 • Te kete aftesi organizative rreth eventeve te ndryshme,
 • Te jete efikas ne pune,
 • Te jete i gatshem te punoj ne dy ndrrime,
 • Njohja e gjuhes angleze eshte e domosdoshme ndersa njohja e gjuhes italiane eshte perparesi.

Pozita e punes; Agjent tregtar (2)

Vendi i punes; Gjilan, Ferizaj

Detyrat dhe Pergjegjesit

 • Krijimi i blereserve te rinje dhe ruajtja si dhe kujdesi ndaj klienteve ekzistues,
 • Zgjerimi i rrjetit të distribuimit për produktet/brendet ekzistuese dhe për ato potenciale,
 • Organizon tere procesin e shitjes,
 • Kordinonpunëtqëndërlidhen me menaxhmentin e shitjes,
 • Të krijoj rrjet të ri të shitjes,
 • Prezentimi i ofertaved tek klientet,
 • Krijimi dhe zhvillimi i bazës së klientëve të rinjë.

Kualifikimetdhekriteret e kerkuara;

 • Diplomeuniversitare,
 • Te kete pervoje ne shitje dhe te ngjajshme,
 • Te kete aftesi komunikuese dhe negociuese,
 • Te kete aftesi organizative dhe planifikuese,
 • Te kete aftesi te mira kompjuterike si exel, ms office, power point, etj,
 • Te kete Patent Shofer (kategoria B).

Aplikacionin per punesim mund ta dergoni përmes e-mailit; a.veseli@suharekawine.com apo mund ta sjellni personalisht ne zyret e Agrokosoves ne zonen Industriale Shiroke–Therande. Ju lutemi ta specifikoni poziten per te cilen aplikoni.

Per me shume detaje rreth produkteve tona mund te klikoni ne linqet e me poshtme;

http://suharekawine.com/wines/ dhe http://therandawine.com

https://web.facebook.com/WineTheranda dhe

https://web.facebook.com/SuharekaWine/

Afati i aplikimit është deri më datë  20 Korrik 2017.

Vetëm kandidatët të cilët hyjnë në rrethin e ngushtë do të ftohen për procedura të mëtutjeshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook