Log in
X

Company Name

BETA sh.p.k.

Phone Number

+377 (0) 44 505 757

Company Place

Lipjan

Përfaqësues Mjekësor

Përfaqësues Mjekësor

Information

Publish Date

19.06.2017

End Date

05.07.2017

Categories

Mjekësi

Job Places

Prishtinë

Job Description

Konkurs

Kompania: Beta Distribution

Adresa: Lipjan, Rr. Sadik Shala, nr.146, 14000

Beta Distribution, shpall konkurs për 3 vende të lira të punës:

Pozita: Përfaqësues Mjekësor

Kualifikimet për këtë pozitë:
•Diplomë Universitare (Fusha e Farmacisë, Mjekësisë, Stomatologjisë, Infermierisë);
•Përvojë pune në shitje 1-3 vite (Përvojë në shitje tëprodukteve Farmaceutike është përparësi);
•Shkathtësi komunikuese dhe negociuese;
•Aftesi për tëmenaxhuar dhe kontrolluar rritjën e shitjës në rajonin në të cilin operon;
•Aftësi të mira analitike dhe të menaxhimit të kohës;
•Të posedojë Patent Shoferin - Kategoria B;
•Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Microsoft Office);
•Njohja e gjuhës Angleze apo Serbo-Kroate do të jetë përparësi;
•Trajnime dhe Certifikime në fushën përkatëse janë përparësi;


Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre përmes e-mailit: apliko@beta-ks.com

Afati i aplikimit është deri me datën 5 Korrik 2017 ora 17:00.

Vetëm kandidatët të cilët përmbushin kualifikimet do të kontakohën.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook