Log in
X

Company Name

KOMPANIA E SIGURIMEVE "EUROSIG" SH.A

Phone Number

038 244 080

Company Place

Prishtinë

Agjent i Sigurimeve në klasat Vullnetare

Agjent i Sigurimeve në klasat Vullnetare

Information

Publish Date

15.06.2017

End Date

30.06.2017

Contact Person

Ardita Ramaxhiku

Categories

Shitje

Job Places

Prishtinë

Job Description

K O N K U R S   P U N E

Nëse jeni në kërkim të një pune dinamike dhe interaktive, në një ekip të personave të suksesshëm, në një mjedis stimulues të punës i cili është i lidhur me menaxhimin dhe zhvillimin e talentit tuaj, Kompania e Sigurimeve “Eurosig” Sh.a., fton të gjithë të interesuarit që të aplikojnë në vendin e punës:

- Agjent i sigurimeve në klasat vullnetare – Regjioni Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë:
-Informimi i klientëve për shërbimet që ofron kompania e sigurimeve,
-Marrja e informacioneve bazike, caktimi dhe aranzhimi i takimeve,
-Ndërtimi dhe mirëmbajtja e relacioneve të biznesit me klientë,
-Kompletimin e dokumentacionin për kontraktimin e produktit/policës së sigurimit,
-Krijon marrëveshje dhe kontrakton polica sigurimi,
-Përgatitja e raporteve ditore, javore dhe mujore.

Kualifikimi dhe përvoja:
-Të ketë Diplomë universitare
-Të ketë përvojë pune në shitje, së paku një (1) vjeçare
-Të ketë aftësi të mira të komunikimit
-Të ketë aftësi të punës ekipore
-Të ketë vetë iniciativë në procesin e punës
-Njohja e gjuhës angleze
-Njohja e punës në kompjuter
-Provimi i dhënë për vozitës, kategoria B

 Çka ju ofrojmë bashkëpunëtorëve të rinjë:
-Mundësi për zhvillimin dhe ndërtimin e karrierës
-Edukim dhe trajnim të rregullt
-Të ardhura të pakufizuara
-Fitimi i përvojës në shitje dhe punës me klient
-Fitimi i aftësisë komunikuese
-Motivimin në formë të shpërblimeve, udhëtimeve dhe trajnimeve të cilat përshpejtojnë suksesin tuaj

 
Puna është për kohë të caktuar, me mundësi vazhdimi dhe zhvillohet kryesisht në teren dhe në zyre.

Kompania do të bëjë intervistimin vetëm të kandidatëve për të cilët konsideron se janë të duhur për këtë pozitë pune.

Mënyra e konkurimit:
-Kërkesës së shkruar për punë ia bashkëngjitni CV, Letër Motivuese dhe një Foto në adresën Ardita.Ramaxhiku@eurosig-ks.com dhe ne do të ju kthejmë emailin e pranimit të dokumentacionit tuaj.

Afatet:
-Konkursi është i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit, deri më 30.06.2017.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook