Log in
X

Company Name

GENKOR SHPK

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Kryepunëtor i prodhimit

Kryepunëtor i prodhimit

Information

Publish Date

15.06.2017

End Date

30.06.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Kryepunëtor i prodhimit
Kryepunëtor i prodhimit, duhet të involvohet në planifikimin, koordinimin dhe kontrollimin e procesit të prodhimit.
Detyrë kryesore do të jetë që të sigurohet që prodhimi dhe shërbimi po kryhen në mënyrë efikase dhe cilësore si dhe me kosto të pranueshme

Përshkrimi i detyrave të punës:
-mbikëqyr procesin e prodhimit dhe të hartoj një plan prodhimi,
-sigurohet që prodhimi të jetë me kosto efektive, cilësi të lart dhe në afat
-të monitorojë standardet e produktit dhe të zbatojë programet e kontrollit të cilësisë,
-të ndërlidhe departamentet/njësitë e ndryshme, p.sh. arkitektët, furnizimet, montimin,
-mbikëqyrë dhe motivon punëtorët në fabrikë,
-përgaditë targetet dhe dizajnon vlerësimin e punëtorëve,
-identifikon nevojat për trajnime,
-siguroj ndjekjen e udhëzimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë,

Aftësitë:
-Diplomë universitare në zdrukthtari ose eksperiencë / njohuri ekuivalente përkatëse në fushën e ngjashme
-Përvojë minimale 5 vjeçare në fushën e ngjashme
-Përvojë minimale 3 vjeçare në pozitë udhëheqëse në industri të ngjashme
-Shkathtësi të komunikimit, relacioneve me njerëz dhe prezantimit
-Aftësi të mira kompjuterike, dhe përdorimit të makinave në fabrikë
-Shkathtësi të larta analitike dhe zgjidhjen e problemeve

Afati për aplikim: 15/06/2017 – 30/06/2017
Të dërgohet një CV në email adresën  info@genkor.eu

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.   

Expired

Advertising
Advertising
Facebook