Log in
X

Company Name

“Olti Trasing” Sh.p.k.

Phone Number

045/440-440

Company Place

Prishtinë

Ing. Dip. të Arkitekturës (2), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2), Teknik të Ndërtimtarisë (4), Saldues (4)

Ing. Dip. të Arkitekturës (2), Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2), Teknik të Ndërtimtarisë (4), Saldues (4)

Information

Publish Date

13.06.2017

End Date

21.06.2017

Categories

Inxhinier | Saldues

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shoqëria “Beni Dona Plast”& OltiTrasing Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636,dhe numër fiskal: 600264048,adresa: Rr. Imzot Nikë Prelajpn.Ulpianë Prishtinë duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212.Statutin e Shoqërisë dhe nenin 7 të Aktit të Brendëshëm për Marrëdhënije Pune publikon këtë:

KONKURS

Për këto vende të lira të punës:
1.Ing. Dip. të Arkitekturës (2 vende),
2.Ing.dip.të Ndërtimtarisë – Konstruktiv (2 vende)
3.Teknik të Ndërtimtarisë (4 vende)
4.Saldues (4 vende)

Kandidatët e interesuar për aplikim për ing.dip.duhet ti plotësojnë këto kushte:
-Diplomë të fakultetit të arkitekturës dhe të ndërtimtarisë – konstruktiv ,apo master në lëmit përkatëse për inxhiniera (Jo bachelor),
-Minimum 5 vite përvojë të punës në lëmitë e kërkuara,
-Aftësi të planaifikimit të punës dhe caktimit të prioriteteve
-Të kenë njohuri të teknologjisë informative
-Paga sipas marrëveshjes dhe e nivelit të lartë.

Kandidatët e interesuar për aplikim për vendet e punës Teknik të Ndërtimtarisë dhe Saldues duhet ti plotësojë këto kushte:
-Diplomë ose certifikatë e shkollimit professional përkatës
-Përvojë të konsideruar të punës.

Paraqitja e Kërkesave:
Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e Administratës Qendërore të  “Beni Dona Plast” Sh.p.k.  Prishtinë,Ulpianë,  Rr. Imzot NikëPrelajpn.katii IV, ku është bërë shpallja e konkursit dhe të dorëzohen në Sektorin e Burimeve Njerëzore apo recepcion të Kompanisë çdo ditë pune nga ora 8:00 – 16:00 deri me 21.06.2017 po në këte adresë.
Për informata më të hollsishme mund të kontaktoni në nr.tel: 038 500-893
Konkursi është i hapur 8 (tetë) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit, pra nga data 13.06.2017dhe i njejti mbyllet me datë 21.06.2017.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.
Beni Dona Plast & Olti Trasing Shpk

Expired

Advertising
Advertising
Facebook