Log in
X

Company Name

Fresh - CO

Phone Number

00383 (0) 38 720 200

Company Place

Pejë

Shitës Ambulantiv (2), Agjent/e i/e Shitjes

Shitës Ambulantiv (2), Agjent/e i/e Shitjes

Information

Publish Date

13.06.2017

End Date

27.06.2017

Contact Person

Gramos Zeka

Categories

Shitje

Job Places

Pejë

Job Description

Kompania Fresh-Co e cila merret me prodhimin dhe distribuimin  e produkteve higjienike  shpall konkurs per tre vende  pune për pozitat si më poshtë:

-Shites Ambulant me patent shofer  kategoria B (Kategoria C perparesi) – 2 Pozita
-Agjent/e i Shitjes  – 1 Pozitë

Aplikantet duhet te jene banore te Komunes se Pejes.

 
Për Pozitën Shites Ambulant:
Detyrat:
-Përgjegjës për shitjen e mallit të programit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga menaxheri;
-Mban evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren;
-Bën përgatitjet para daljes në terren, vendos qëllime SMART për secilën vizitë dhe përcakton prioritetet gjatë vizitave;
-I përmbahet planit ditor të vizitave (rout planit të cilin e merr nga mbikëqyrësi).
-Është i obliguar të kryej katër hapat e shitjes 1) prezantimin, 2) kushtet e përgjithshme, afatin e mallit, 3) prezantimin e shitjes -, shitjen e benefiteve, tejkalon pengesat, bën mbylljen 4) Raportimin;
-Kujdeset për respektimin reciprok të kontratës për shërbimin.

Kualifikimet
-Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme. Diploma universitare është përparësi;
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit;
-Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategorive B
-Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.


Për Pozitën Agjent/e i Shitjes:
Detyrat e punës:
-Promovon produktet e kompanis dhe krijon shitje direkte për këto produkte
-Mban kontakte të vazhdueshme me klient në lidhje me kërkesat e tyre
-Organizon promocione të vazhdueshme si element taktik për të rritur shitjen
-Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe bashkpunime ne grup

Kualifikimet:
-Përparësi kan kandidatët që kanë eksperienc pune në shitje së paku 2 vite
-Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikimi, prezantimi dhe negocimi
-Të ketë aftësi të shkëlqyera organizative
-Të ketë patent të kategoris B
-Përparsi kanë kandidatët që kanë diplomë universitare në menaxhment, marketing apo fushë të ngajshme.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me Fotografi, në e-mail gramos.zeka@fresh-co.net

Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook