Log in
X

Company Name

Comodita

Phone Number

Company Place

Pejë

Përgjegjës/e për marrëdhënie me publikun

Përgjegjës/e për marrëdhënie me publikun

Information

Publish Date

10.06.2017

End Date

30.06.2017

Categories

Marketing

Job Places

Gjakovë

Job Description

A jeni duke kërkuarnjë vend pune ku aftësitë dhe shkathtësitë tuaja

Vlerësohen dhe ju avancoheni vazhdimisht?

Atëherë, ky është rasti juaj … COMODITA HOME shpall:

 KONKURS

Për plotësimin e vendit të lire të punës:

Përgjegjës/e për marrëdhënie me publikun

-Gjakovë- 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 • Planifikon, zhvillon dhe zbaton strategjitë për PR, në nivel të kompanisë
 • Ndërlidhje të vazhdueshme me kolegët, dhe raportim tek zëdhënësit kryesor,
 • Hulumtime të vazhdueshme rreth PR dhe analizim i planit mediatik,
 • Përgatitja e shkrimeve/artikujve dhe redaktimi i tyre për gazeta, portale, TV, fjalime,
 • Monitorimi dhe mbikqyrja e materialeve reklamuese, spoteve publicitare dhe programeve multimediale,
 • Organizimi dhe monitorimi i ngjarjeve, si panairet, konferencat për media, aktivitete si live presentation,
 • Menaxhimi dhe përditësimi i informacioneve të kompanisënë media sociale,
 • Planprograme të drejtpërdrejta në marrëdhëniet me publikun, për të projektuar, krijuar dhe për të ruajtur një imazh të favorshëm në public për punëdhënësin,
 • Bashkëpunim i vazhdueshëm me mediat, dhe individë permes e-mailit apo telefonit
 • Menaxhimi dhe planifikimi i buxhetit për ngjarjet mediatike,

KUALIFIKIMET:

 • Studime të larta për Multimedia, Marketing, apo fusha relevante,
 • Përvoja e punës E DOMOSDOSHME (minimum 2 vite )
 • Aftësi kyçe me shumë rëndësi, marrëdhënia me zyrtarë dhe publikun,
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me gojë dhe shkrim Shqip dhe Anglisht,
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale,
 • Aftësi të shkëlqyera prezantuese,
 • Aftësi për të përcaktuar prioritetet dhe planifikuar në mënyrë efektive agjenden Mediale

Të interesuarit mund të aplikojnë perms adresës elektronike: info@comoditahome.com duke dërguar CV-në, një foto dhe dokumentacionin tjetër posedues (letër rekomanduese, certifikata, etj).

Aplikimet e pakompletuara (pa përvojë pune) nuk do të merren parasysh!

Të gjitha dokumentet tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga ana jonë!

Konkursi mbetet i hapur nga data 10 qershor deri më, 30 qershor 2017.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook