Log in
X

Company Name

Luna Marketing

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Specialist i Marketingut

Specialist i Marketingut

Information

Publish Date

08.06.2017

End Date

22.06.2017

Categories

Marketing

Job Places

Prishtinë

Job Description

Luna Marketing shpall konkurs për pozitën: Specialist i Marketingut

Detyrat dhe përgjegjësitë
-Specialisti i Marketingut angazhohet në bashkëpunim me Menaxherin e Marketingut gjatë hartimit, përpilimit, dhe zbatimit të programeve të marketingut, të promocionit dhe/ose të shitjeve për llojet e brendit të caktuar;
-Përgatit materialet  e  marketingut, si broshura, fletë informuese, dosje promocionale, dhe të tjera, si dhe administron shpërndarjen e tyre në përputhje me programet marketing për llojet e brendit të cilat i mbulon;
-Përgatitja dhe raportimi i buxheteve te marketingut te brendeve të cilat mbulon;
-Përgatitja dhe raportimi i buxheteve për implementimin e fushatave të reklamimit;
-Përgatitja dhe implementimi i objektivave të shitjes se bashku me menaxherin e brendit dhe menaxherin e marketingut;
-Ndjekja e shifrave të shitjes dhe inicimi i projekteve për të rritur shitjet në bashkëpunim me ekipin hulumtues;
-Të organizoj takimet marketing dhe ngjarjet marketing për projektet të cilat i mbulon;
-Planifikimi i aktiviteteve BTL  dhe  ATL;
-Përcjellja e konkurrencës;
-Propozon pako të ndryshme promovuese që do të nxisin rritjen e shitjeve te brendi;
-Të realizoj imazhin marketing (informacion dhe publicitet) të projekteve të cilat do të mbulohen me marketing;
-Të menaxhoj përfitimin e konsumatorëve te ri dhe mbajtjen e konsumatorëve ekzistues;
-Bën përcaktimin e planit promovues duke u bazuar në nevojat e konsumatorëve dhe zhvillimet e tregut për brendet të cilat mbulon;
-Delegon detyra dhe përgjegjësi tek personeli i angazhuar sipas detyrës;
-Të konfirmoj dhe kontrolloj cilësinë e materialeve marketing dhe punëve të realizuara nga kompanitë e prodhimit të këtyre;
-Si dhe detyra tjera sipas kërkesës se mbikëqyrësit.

Kualifikimet e kërkuara
-Kandidatët duhet të ketë diplomë universitare në fushën relevante;
-Minimum dy (2) vite përvojë pune në fushën e marketingut dhe shitjes;
-Aftësi të mira organizative dhe planifikuese;
-Njohuri të shkëlqyera të marketingut si dhe njohja e terrenit të Kosovës;
-Kandidatët duhet të jenë tëgatshëm të punojnë jashtë orarit nëseështë e nevojshme;
-Tëposedojnëaftësi tëshkëlqyera komunikuese dhe e domosdoshme njohja e gjuhës angleze;
-Të kenë njohuri të shkëlqyera kompjuterike;
-Aftësi dhe njohuri menaxhuese tëpunës në grup;
-Aftësipër të mbajtur nivel të lartë të konfidencialitetit;
-Posedimi i patentë shoferit është i domosdoshëm.

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurrojnë duke  dërguar CV-në përmes e-mail adresës elektronike në: hr@luna-ks.com apo aplikacioni mund të dërgohet edhe fizikisht tek zyrat e Luna Marketing me adresë Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 10 p.n. Lipjan.Në fushën e subjektit,ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Konkursi është i hapur nga data 08 Qershor 2017 deri më 22 Qershor 2017.


Expired

Advertising
Advertising
Facebook