Log in
X

Company Name

Punsohu.eu

Phone Number

Company Place

Prishtinë

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT

Information

Publish Date

12.06.2017

End Date

23.06.2017

Contact Person

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

FTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT – ZYRA QENDRORE E PUNESOHU EU SH.P.K

SHPREHJE E INTERESIMIT

PUNESOHU EU SH.P.Kështë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e cila zhvillon aktivitete në fushën e rekrutimit dhe migrimit jashtë vendit. Kjo shoqëri kryesisht merret me procesimin e aplikimeve dhe asiston klientët gjatë tërë këtij procesit me një variacion shërbimesh të kësaj natyre.

Si rezultat i zgjerimit PUNESOHU EU SH.P.K ka inkuadruar në porfolion e saj të shërbimeve edhe aftësime profesionale, përkthime formale, kurse të gjuhëve me qëllim që t’i shërbejë klientët sa më mirë.

Procesi i prokurimit është i hapur për ndërmarrje (persona juridikë) dhe individë (persona fizikë), të cilët mund të jenëAgjensi Private të Punësimit, Mësimdhënës të Guhëve të Huaja (qoftë në shkolla apo kurse), Përkthyes të Licensuar Ligjorë, Trajnerë apo edhe Qendra për Aftësim Profesional. Sa i përket trajneëve profesional jemi të hapur për bashkëpunim për trajnerë të fushave si vijon:

  • Ndërtimtari
  • Saldim
  • Zdrukthëtari
  • Hotelieri dhe mikrëpritje
  • Gastronomi
  • Administrim
  • Menaxhim
  • Financa/kontabilitet

Shprehja e Interesimit (EOI) është faza fillestare e procedurës së prokurimit, ku të gjitha palët e interesuara duhet t’u përmbahen formularëve të shprehjes së interesimit dhe dokumenteve përcjellëse të kërkuara në mënyrë që të parakualifikohen.    

Udhëzimet e shprehjes së interesimit për aplikuesit dhe formularët mund më poshtë.

Kemi kënaqësinë që t’ju ftojmë të aplikoni.

e-mail: punesohu.eu@gmail.com

Ose ne Facebook: https://www.facebook.com/www.punsohu.eu/

Expired

Advertising
Advertising
Facebook