Log in
X

Company Name

Kadiu Group

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Shofer, Depoist

Shofer, Depoist

Information

Publish Date

17.05.2017

End Date

31.05.2017

Contact Person

Categories

Vozitës | Magazinier

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Kadiu Group, një kompani lider në tregtinë me auto pjesë dhe pajisjet e autoserviseve në Kosovë dhe Shqiperi, me nje experience mbi 25 vjeçare dhe me nje rrjet dyqanesh ne qytetet kryesore ne Shqiperi dhe Kosove, shpall konkurs per pozitat Shofer dhe Depoist per Fushe Kosove.

Pozita e Punes: Shofer

Detyrat:

 • Njeh shumë mire produktet dhe arrin të bëjë identifikimin e tyre.
 • Mirëmban dhe ruan produktet nga dëmtimet dhe vjedhjet.
 • Mirëmban dhe përdor mire automjetin.
 • Respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.
 • Nuk është ndëshkuar me asnjë masë administrative (gjobë) për shkelje të kodit rrugor, përjashtuar raste sporadike për parkim të gabuar.
 • Njeh mire rrugët e Kosoves.
 • Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga eprori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Shoqëron dhe dorëzon mallin tek klienti (marrje firme për faturat apo dokumente të tjera).
 • Raporton për raste abuzimi dhe shpërdorimi të produkteve.

Kriteret:

 • Ka të paktën 5 vite experience pune si Shofer ne kompani distribucioni.
 • Te jete i moshes 25-40 vjec.
 • Te disponoje Patente shoferi, kategoria B dhe C, preferohet edhe kategoria D.

Pozita e Punes: Depoist

Detyrat:

 • Pranimi i produkteve
 • Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
 • Skenimi i faturave për kalkulim
 • Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
 • Menaxhimiipalimitnë depo

Kriteret:

 • Ka të paktën 3 vite experience pune si Depoist ne kompani distribucioni.
 • Te jete i moshes 25-40 vjec.
 • Te disponoje Patente shoferi.

Te interesuarit mund te dergojne CV’te e tyre brenda dates 31.05.2017 ne adresen: hr@kadiu.al

Expired

Advertising
Advertising
Facebook