Log in
X

Company Name

Infosoft Office Sh.p.k

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shofer

Shofer

Information

Publish Date

16.05.2017

End Date

19.05.2017

Categories

Vozitës

Job Places

Prishtinë

Job Description

Infosoft Office shpk ne Prishtine, kerkon te punesoje,

Shofer

Detyrat:

-  Njeh shumë mirë produktet dhe arrin të bëjë identifikimin e tyre.

-  Mirëmban dhe ruan produktet nga dëmtimet dhe vjedhjet.

-  Mirëmban dhe përdor mirë automjetin.

-  Respekton në mënyrë rigoroze Kodin Rrugor.

-  Nuk është ndëshkuar me asnjë masë administrative (gjobë) për shkelje të kodit rrugor, përjashtuar raste sporadike për parkim të gabuar.

-  Njeh mirë rrugët e Kosoves.

-  Kryen me përpikmëri çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet nga superiori dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.

-  Shoqëron dhe dorëzon mallin tek klienti (marrje firme për faturat apo dokumente të tjera).

-  Raporton për raste abuzimi dhe shpërdorimi të produkteve.

-  Ka të paktën 5 vite eksperiencë pune si Shofer ne kompani distribucioni.

-  Te jete i moshes 25-40 vjec.

-  Te disponoje Patente shoferi, kategoria B dhe C, preferohet edhe kategoria D.

Te interesuarit mund te dergojne CV’te e tyre brenda dates 19.05.2017 ne adresen: info@io-ks.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook