Log in
X

Company Name

LEXALKO SH.P.K

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Menaxher i Shitjes per ESKAVATOR dhe Pjese Kembimi

Menaxher i Shitjes per ESKAVATOR dhe Pjese Kembimi

Information

Publish Date

15.05.2017

End Date

29.05.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Shoqëria “Lexalko” Sh.p.k. me seli në Fush Kosovë, me numër të regjistrimit të biznesit 70965704, adresa: Rr. Pejes duke u bazuar në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës, Ligji Nr.03/L- 212.

K O N K U R S

Për këtë vend pune:

1. Menaxher i Shitjes per ESKAVATOR dhe Pjese Kembimi (1-vend)

Kandidatët e interesuar për aplikim duhet ti plotësojnë këto kushte:

Kriteret per kandidate: 

-  Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme Inxhiner Makineris , etj.)

-  Eksperience e meparshme pervojë pune.

-  Njohuri te mira rreth produkteve te makineris (Eskavator, Bullduzher etj.)

-  Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze.

-  Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese

-  Te jet i sukseseshem ne zgjerimin e games se klienteles dhe ne ndertimin e raporteve me kliente te rinj.

- Paga sipas marrëveshjes

Aplikacionin me CV dhe referenca dorëzohen në këte adresë: Lexalko shpk” Sh.p.k. me seli në Fushe Kosove , Rr Pejes , apo së bashku me CV dhe referenca, te njejtat mund te dorezohen edhe ne e-mail adresen: lexalkoks@gmail.com

Telefoni Nr: 00377 45 822 866

Konkursi është i hapur 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit.

Mirëpresim aplikacionet tuaja.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook