Log in
X

Company Name

ITD Prishtinë sh.p.k.

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Product Manager

Product Manager

Information

Publish Date

12.05.2017

End Date

25.05.2017

Categories

Menaxher

Job Places

Prishtinë

Job Description

ITD Prishtine shpk, kerkon te rekrutoje:

Product Manager

Detyra dhe Pergjegjesi:

- Njeh gamën e produkteve, specifikimet e tyre teknike, konfigurimet standarde dhe opsionet shtesë, limitet dhe mundësitë për upgrade.

-  Njeh produktet konkurrente ne treg dhe avantazhet apo disavantazhet e tyre. Krahason specifikat teknike, çmimet etj, me produktet tona.

-  Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij në tregun vendas.

-  Njeh nivelin e çmimeve të produkteve të tij jashtë vendit.

-  Realizon arritjen e çmimeve konkurruesetë blerjes.

-  Sugjeron çmimet e shitjes dhe kryen procedurat përkatëse për administrimin e tyre.

-  Kryen porositë për produkte tek furnitorët. Ndjek në sistemin e furnitorit statusin e porosisë.

-  Njeh mirë sistemin e  kodifikimit të produkteve.

-  Bashkëpunon me departamentin e importeve për një ecuri normale të kohës së furnizimit.

-  Bashkëpunon me departamentin e importeve për hapjen e rregullt të kartelave në magazinë, emërtimin e rregullt dhe uniform të produkteve për shitje, kontrollin e çmimeve të importit, kostos, etj.

Kriteret per kandidate:

-  Të ketë perfunduar studimet e larta. (Të preferueshme shkencat ekzakte; Shkenca Kompjuterike, Matematike, etj.)

-  Eksperience e meparshme punë në pozicione analoge se pagu 2 vite pervojë pune.

-  Njohuri shume te mira rreth produkteve te Teknologjisë Informative.

-  Te ketë njohuri te mira te gjuhes angleze.

-  Te ketë aftësi shumë të mira komunikuese

Ju lutem te ceket pozita per te cilen aplikoni, ne subject!

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@itd-ks.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook