Log in
X

Company Name

Zyra Përmbarimore "SHPATI" SH.P.K

Phone Number

039 421955

Company Place

Pejë

Ekzekutor ne Terren

Ekzekutor ne Terren

Information

Publish Date

18.05.2017

End Date

01.06.2017

Categories

Jurista

Job Places

Pejë

Job Description

POZITA: Ekzekutor Ne Terren

Detyra:
-Te kryeje te gjitha detyrat ne terren qe kane te bejne me proceduren e permbarimit

Kualifikime:
-Të ketë të përfunduar Shkollimin e Mesem apo Univesitar;
-Të ketë integritet personal;
-Aftësi që t'i përshtatet dinamikës dhe mënyrës së punës;
-Shkathtësi komunikuese;
-I gatshëm të punoj nën presion të punës;
-Të jetë fleksibil;
-Aftesi te mira te vendimmarrjes;

Dokumentet që duhet të dorëzohen:
-CV dhe dokumente të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional.
-Diplomen
-Dokument identifikimi.

Të gjithë të interesuarit mund t'i dërgojnë dokumentet në këtë e-mail: permbarusi.shpendahmetaj@hotmail.com  ose t'i sjellin në Zyrën Përmbarimore "SHPATI"SH.P.K, Qendra "Semitronix" Peje (Perballe me zyret e Policisë)

Lokacioni: Peje

Konkursi mbetet i hapur 14 Dite pas publikimit

Expired

Advertising
Advertising
Facebook