Log in
X

Company Name

Jumbo

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Gjilan: Menaxher Dyqani, Zevendes Menaxher Dyqani, Merchandiser, Supervizor i/e Arkave & Sherbimit ndaj Klientit, Supervizor i Magazines, Pergjegjes per Vendosjen e Cmimeve & Office Assistant

Gjilan: Menaxher Dyqani, Zevendes Menaxher Dyqani, Merchandiser, Supervizor i/e Arkave & Sherbimit ndaj Klientit, Supervizor i Magazines, Pergjegjes per Vendosjen e Cmimeve & Office Assistant

Information

Publish Date

29.05.2017

End Date

11.06.2017

Categories

Shitje | Menaxher

Job Places

Gjilan

Job Description

Profili i kompanise: Balkan Finance Investment Group eshte nje nder grupet private investuese me te medha ne Shqiperi dhe rajon, i pranishem me aktivitete per zhvillimin e pasurive te paluajtshme, shitjet me pakice, ofrimin e sherbimeve dhe manaxhimin e hapesirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi per konsumatoret.
JUMBO – Kid Zone Sh.P.K. eshte pjese e Balfin Group. Kid Zone sh.p.k eshte operatori ekskluziv i dyqaneve Jumbo ne Shqiperi, Bosnje Herzegovine dhe Kosove.
Aktiviteti kryesor i kompanise eshte shprendarja e lodrave per femije, produkte per foshnje, kancelari, produkte sezonale dhe shtepi.
Prezenca e Jumbos ne kuader te Grupit Balfin, ne Shqiperi filloi ne Nentor te vitit 2011; ne Kosove ne Nentor te vitit 2014 dhe se fundmi ne vitin 2017 edhe ne Bosnje Herzegovine.

JUMBO Kosova se shpejti vjen edhe ne GJILAN dhe shpalle konkurs per pozicionet:  
Menaxher Dyqani;  Zevendes Menaxher Dyqani;  Merchandiser;  Supervizor i/e Arkave & Sherbimit ndaj Klientit;  Supervizor i Magazines;  Pergjegjes per Vendosjen e Cmimeve  & Office Assistant

Pozicioni: Menaxher Dyqani
Banda: 3
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Menaxheri i dyqanit eshte pergjegjes per te gjitha proceset operacionale te dyqanit.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Menaxhimi dhe monitorimi i perditshem i funksionimit te dyqanit, veprimtarive dhe zhvillimin e tij sipas qellimeve dhe procedurave te kompanise;
-Menaxhimi dhe motivimi i stafit per te rritur shitjet dhe per te siguruar rendiment;
-Monitorimi qe  rezervat dhe furnizimet  e duhura te jene ne dispozicion per shitje ne dyqan;
-Menaxhimi i niveleve te stokut sipas buxhetit dhe marrja e vendimeve te rendesishme per kontrollin e stokut;
-Sigurimi i analizave rutine, periodike dhe sipas rastit mbi raportet e shitjeve, funksionimin e dyqanit dhe kujdesit ndaj klienteve;
-Kontrolli, filtrimi dhe dergimi i porosive ditore;
-Menaxhimin e ankesave te klientit;
-Pergaditja e punonjesve te dyqanit per te pasur rendiment;
-Marrja me çeshtjet e stafit; intervistimi per pjestare te rinj potencial per staf; percjellja e vleresime dhe pasqyrimeve te ecurise;
-Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
-Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria per paraqitjen e brendshme dhe te jashtme te dyqanit;
-Regjistimi i rezultateve te shitjes dhe analizes se ecurise;
-Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek Operational Manager;
-Koordinimi i departamentit te arkave, organizimi dhe shperndarja e parave;
-Performon gjithashtu edhe detyra te tjera sipas kerkesave ditore;

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare (preferohet ne Ekonomik dhe/ose Administrim Biznes, dhe studimet master konsiderohen avantazh).

b.Eksperiencat e punes:
-Te pakten tri vite pervoje pune te meparshme ne shitje dhe menaxhim;
-Pervoje shtese ne Komunikim, Sherbim te Klientit, Menaxhim, Marketing, Praktika te Bizneseve do te perbenin avantazh gjithashtu.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Aftesi te shkelqyera te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze;
-Te zoteroje aftesi te dukshme Lidershipi, afesi motivuese, njohje te shitjeve si dhe aftesi per mbajtur buxhetin financiar.

d. Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit;
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017

SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.
Pozicioni: Zevendes Menaxher Dyqani

Banda: 3T
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Zevendes Menaxheri i dyqanit eshte pergjegjes per te gjitha proceset operacionale te dyqanit.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Asiston Menaxherin e Dyqanit ne koordinimin dhe menaxhimin e detyrave te perditshme, duke i transmetuar informacione te supervizoreve te departamenteve te ndryshme dhe te paleve te interesuara;
-Asistimi ne monitorimin e perditshem te funksionimit te dyqanit, veprimtarive dhe zhvillimin e tij sipas qellimeve dhe procedurave te kompanise;
-Menaxhimi dhe motivimi i stafit per te rritur shitjet dhe per te siguruar rendiment;
-Monitorimi qe  rezervat dhe furnizimet  e duhura te jene ne dispozicion per shitje ne dyqan;
-Sigurimi i analizave rutine, periodike dhe sipas rastit mbi raportet e shitjeve, funksionimin e dyqanit dhe kujdesit ndaj klienteve;
-Kontrolli, filtrimi dhe dergimi i porosive ditore;
-Menaxhimin e ankesave te klientit;
-Pergaditja e punonjesve te dyqanit per te pasur rendiment;
-Marrja me çeshtjet e stafit;
-Kontrolli i shpenzimeve operative mujore;
-Kujdesi per paraqitjen dhe ndjeshmeria per paraqitjen e brendshme dhe te jashtme te dyqanit;
-Regjistimi i rezultateve te shitjes dhe analizes se ecurise;
-Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek Manageri i Dyqanit;
-Koordinimi i departamentit te arkave, organizimi dhe shperndarja e parave.

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare (preferohet ne Ekonomik dhe/ose Administrim Biznes, dhe studimet master konsiderohen avantazh).

b.Eksperiencat e punes:
-Te pakten tri vite pervoje pune te meparshme ne shitje dhe menaxhim;
-Pervoje shtese ne Komunikim, Sherbim te Klientit, Menaxhim, Marketing, Praktika te Bizneseve do te perbenin avantazh gjithashtu.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Aftesi te shkelqyera te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze;
-Te zoteroje aftesi te dukshme Lidershipi, afesi motivuese, njohje te shitjeve si dhe aftesi per mbajtur buxhetin financiar.

d.Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit;
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017
SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.


Pozicioni: Merchandiser/Visual Manager

Banda: 4T
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Te sigurohet qe produktet shfaqen si duhen ne dyqan, ne kohen e duhur dhe ne sasine e duhur.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Analizon strukturen e marketit dhe vendos per grupmoshat e produkteve te ndryshme;
-Kujton Supervizoret e Departamentit per vendosjen e sasise se stokut qe duhet te mbahen sipas madhesive dhe ngjyrave te veçanta;
-Parashikon ne thelb tendencat dhe preferencat e klienteve dhe vendos se cilat produkte duhen shfaqur per t’u vene re nga klientet;
-Ne bashkepunim me Menaxherin e dyqanit vendosin se si duhet te shfaqen mallrat ne te mire per te terhequr vemendjen e konsumatoreve. Kjo mund te perfshije planifikimin dhe ngritjen e shitjes, promovime, reklamim eventesh;
-Duke kerkuar deri ne detaje shitjen e duhur te stokut, dhe pasi i diskuton me menaxherin e dyqanit marrin vendime ne lidhje me nese duhet te terhiqet, te shtohet apo te levizet ate ne nje dyqan tjeter;
-Diskuton me menaxherin e dyqanit dhe/ose bleresin per planifikiminin dhe vendosjen e çmimeve per çdo produkt ne varesi te sasise, shitjes, marreveshjes dhe kerkeses;
-Punon me sistemet te cilat jane pjese e rendesishme e punes dhe sherbejne per perdorimin e statistikave te shitjes si dhe prodhojne vendime per shitjet; Analizojne te dhenat dhe marrjen e vendimeve per te gjetur nje vend me te mire per promovimin apo uljen e çmimit;
-Sigurojne cilesine e produktit, statusin e tij te çmimeve (statusin 0, 1, 2 / per çmimet Speciale), paraqitjen e produktit para se te behet i dukshem per klientet;
-Mban dokumente te rendesishme lidhur me produktet te tilla si lista e ndryshimit te çmimeve, ndryshimin e marke, grupit / nengrupit / ndryshimin e Pozicionit te produktit etj (Per secilin prej tyre printohet nje liste e veçante).

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare ne drejtime perkatese.

b.Eksperiencat e punes:
-Te pakten tre vjet pervoje pune te meparshme ne pozicione te ngjashme;
-Pervoje shtese ne Komunikim, Sherbim te Klientit, Menaxhim dhe Marketing, perbejne avantazh.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Aftesi te shkelqyera te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze.

d.Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit;
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017
SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.


Pozicioni: Supervizor i/e Arkave & Sherbimit ndaj Klientit
Banda: 3T
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Menaxhimi i perditshem i Kujdesit ndaj Klientit, mbikeqyr funksionimin e kasave dhe gjithe detyrave te kasiereve. Planifikon dhe siguron nivelin me te larte te sherbimit te klientit ne te gjithe dyqanin.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Planifikon menaxhimin e perditshem te Kujdesit ndaj Klientit, mbikeqyr funksionimin e arkave dhe gjithe detyrave te arketareve;
-Planifikon dhe siguron nivelin me te larte te sherbimit te klientit ne te gjithe dyqanin;
-Monitoron perdite aktivitetetin e arketareve dhe operatoreve te kujdesit ndaj klientit;
-Cakton oraret e punes se arketareve dhe operatoreve te kujdesit ndaj klientit ne menyre qe te mbulohet e plote njesia dhe puna te funksionoje si duhet;
-Motivon rrjedhen e drejtperdrejte te konsumatoreve dhe siguron qe çdo konsumator te  marr sherbimin e duhur ne nje ambient sa me miqesor;
-I komunikon arketareve te gjitha informatat ne lidhje me promovime te veçanta dhe artikuj te shitjes;
-Autorizon dhe siguron vlefshmerine e shkembimit, kthimit te mallit nga konsumatoret, kontrollon autorizimet dhe uljet e çmimeve;
-Ndihmon ne zgjidhjen e problemeve qe ndikojne ne efikasitetitin dhe produktivitetin e sherbimit;
-Miremban vetedije te larte te te gjitha fushave per mundesi humbjeje apo vjedhjeje dyqani, ambalazhimit falas ose pakujdesise;
-Siguron qe te gjitha transaksionet qe ndikojne ne inventarin e dyqanit te perpunohen me saktesi duke audituar raportin e shitjeve;
-Siguron qe arketaret dhe operatoret e sherbimit te klientit te punojne ne perputhje me politikat dhe standardet e kompanise, te tilla si ruajtja e fondeve dhe pasurise se kompanise, praktikat e sigurise, shitjeve dhe mbajtjen e procedurave;
-Siguron raporte dhe analiza te perditshme apo sipas rastit qe lidhen me trajtimin e konsumatorit;
-Planifikon burimet e nevojshme njerezore per te mbuluar te gjitha operacionet dhe merr pjese ne procesin e perzgjedhjes se punonjesve te kerkuar;
-Zhvillon, komunikon dhe monitoron pritshmerite e performances;
-Pergatit dhe ben vleresime periodike te punes se punonjesve;
-Siguron zhvillim dhe trajnim per punonjesit nen mbikeqyrjen e drejtperdrejte.

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare ne drejtime perkatese, (preferohet ne Ekonomik dhe/ose Banka Financa dhe Kontabilitet, dhe studimet master konsiderohen avantazh).

b.Eksperiencat e punes:
-Te pakten tre vjet pervoje pune te meparshme ne pozicionin e arkave, menaxhimit dhe kujdesit ndaj klientit.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Aftesi te shkelqyera te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze.

d.Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit;
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017
SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.


Pozicioni: Supervizor i Magazines
Banda: 3T
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Pergjegjes per marrjen e mallrave fizike, magazinimin dhe proceset e dergimit sipas udhezimeve te Menaxherit dhe/ose Asistent Menaxherit te Dyqanit.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Menaxhon gjithe departamentin e vet brenda dyqanit;
-Komunikon dhe vlereson stafin per detyrat, pergjegjesite dhe volumin e punes brenda departamentit;
-Pergjegjes per marrjen e mallrave fizike, magazinimin dhe proceset e dergimit sipas udhezimeve te Menaxherit dhe/ose Asistent Menaxherit te Dyqanit;
-Ekzekuton si duhet shkarkimin, vendosjen dhe ngarkimin e mallrave ne kohen e duhur;
-Njeh shume mire te gjitha produktet qe arrijne dhe qe magazinohen, perfshire  sasine, cilesine dhe brishtesine e tyre;
-Kontrollon njesine e mallrave te mberritura (sende, kuti, paleta) dhe barkodet ekzistuese ne produktet qe hyjne apo dalin nga  magazine;
-Ekzekuton etiketimin e barkodeve te produkteve sipas udhezimeve te Supervizorit Direkt;
-Bashkepunon ngushte me supervizoret tjere brenda dyqanit;
-Njeh shume mire vendodhjen e produkteve ne magazine dhe sasine e mallrave te mbetura stok;
-Siguron raportim te sakte e te menjehershem te pranimit te mallrave tek Menaxheri i dyqanit per çdo problem qe mund te ndodh ne lidhje me ndonje nga produktet gjate shkarkimit, ngarkimit dhe / ose magazinimit. Kontribuon per zgjidhjen perfundimtare te problemit perkates;
-Raporton ne baza ditore per sasine e mallrave te perpunuara gjate dites (shkarkim, ngarkim, magazinim).

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare ne drejtime perkatese.

b.Eksperiencat e punes:
-Eksperienca lidhur me kete pozicion: Te pakten nje vit pervoje te meparshme ne pozion te ngjashem.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Aftesi te shkelqyera ne te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe;
-Njohja e gjuhes angleze perben avantazh.

d.Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit;
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017
SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.Pozicioni: Pergjegjes per Vendosjen e Cmimeve & Office Assistant
Banda: 3T
Departamenti: Retail
Vendodhja: Gjilan
Permbledhja e Pozicionit: Mban pergjegjesi per vendosjen e sakte te çmimeve ne te gjitha produktet e shitura ne dyqan. Gjithashtu si nje asistent zyre trajton nje game te gjere te detyrave ne mbeshtetje te detyrave administrative dhe ekzekutive. Ky person duhet te jete jashtezakonisht i organizuar, fleksibel dhe te gezoje sfida administrative ne mbeshtetjen e nje zyre te vogel njerezish dhe programesh te ndryshme.

Detyra dhe Pergjegjesi:    
-Pergjegjes per çmimin e produkteve;
-Ne rastet kur barkodet e mallrave jane gabim, printon barkodet e reja korrekte dhe ju ngjet produketeve;
-Numeron stoqet dhe numrin e sakte te stoqeve, percjell mirembajtesit e dyqanit, per pranimin e mallit dhe largimin e stoqeve nga sistemi;
-Largon mallin e demtuar dhe te thyer nga sistemi;
-Ne koordinim me Supervizorin e sektorit dhe Merchendaizerin, korrigjon çmimet dhe specifikon produkete ne system;
-Mban Menaxherin e dyqanit te lidhur me te tretet duke i’u siguruar koordinimin e nevojshem dhe rrjedhjen e informacionit, edhe kur Menaxheri i dyqanit nuk eshte i pranishem;
-Ndihmon Menaxherin e Dyqanit ne koordinimin dhe menaxhimin e detyrave te perditshme administrative, duke i transmetuar informacione te supervizoreve te departamenteve te ndryshme dhe te paleve te intresuara;
-Mban te dhena statistikore per Menaxherin e Dyqanit, proceset dhe databazen;
-Miremban nje databaze te rregullt te Listeprezences dhe raporton tek Dept. i Burimve Njerezore;
-Siguron nevoja logjistike per stafin;
-Sherben si nje ndermjetes permes stafit te dyqanit dhe Dept. te Burimve Njerezore.

Kerkesat:
a.Edukimi: Diplome Universitare ne drejtime perkatese perben avantazh (preferohet ne Ekonomik).

b.Eksperiencat e punes:
-Te pakten dy vjet pervoje te meparshme ne pozion te ngjashem.

c.Kualifikime te tjera:
-Njohje e shkelqyeshme e paketes se Microsoft Office;
-Njohje te Biznesit Retail;
-Aftesi te shkelqyera ne te folur e te shkruar te gjuhes Shqipe;
-Njohja e gjuhes angleze perben avantazh.

d.Aftesi te tjera:
-Aftesi te shkelqyera organizuese dhe koordinuese;
-Aftesi per te ruajtur konfidenciaitet;
-Aftesi shume te mira planifikuese dhe vezhguese;
-Aftesi shume te mira te njohjes se proceseve te Inventarit.
-Aftesi te shkelqyera komunikimi;
-Aftesi per te koordinaur, menaxhuar, deleguar dhe ndermjetsuar;
-Aftesi per te menaxhuar dhe bashkepunuar me stafin e vet ne zgjidhjen e problemeve te ndryshme.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 11.06.2017
SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.


*Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit Nr. 03/L-172 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves, ne mbeshtetje te nenit 65 (1) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook