Log in
X

Company Name

Diakonie Qendra Rinore

Phone Number

028 535 903

Company Place

Prishtinë

Punëtor rinor

Punëtor rinor

Information

Publish Date

11.05.2017

End Date

19.05.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Mitrovicë

Job Description

Diakonie Kosova- projekti  Qendra Rinore në Mitrovicë,  

Shpall konkurs për vend pune:

1.Punëtor rinor (Nje pozitë)

Kualifikimet e kërkuara:
•Diplomë Universitare në Psikologji, Shkenca  Sociale, Fakulteti Filologjik
•Njohja e gjuhës Gjermane ose gjuhës Angleze rrjedhshëm (në të shkruar dhe në të folur) - Obligative
•Njohuri të gjuhës serbokroate – e preferueshme
•Përvojë pune në organizta rinore( punë me të rinjë)

Diakonie Kosova ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe        mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e interesuar  nga të gjitha komunitetet në Kosoves.
Të interesuarit duhet të sjellin  CV me foto, letër motivuese, dokumentet tjera mbeshtetese (diploma, çertifikata trajnimi, referenca etj. ). CV-në dhe letrën motivuese duhet të sjellni në gjuhën angleze.

Afati i fundit per aplikim është deri me: 19 Maj 2017

Aplikacionet mund ti dorëzoni  personalisht në adresën :
Objekti : Diakonie Qendra Rinore, Rr. Arta –  pranë palestrës së sportit ose buzë lumit Ibër,  Mitrovice,     

Tel: 028 515 010

Aplikacionet mund ti dergoni edhe ne adresen elektronike: youthcenter@diakoniekosova.org

Expired

Advertising
Advertising
Facebook