Log in
X

Company Name

“PUNSOHU.EU”SH.P.K

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Njohës i Gjuhës Gjermane, Njohës i Gjuhës Frënge, Njohës i Gjuhës Angleze, Telefonuese (10), Përkthyes gjyqësor, Agjent i sigurimit shëndetësor, Agjent i prenotimit të Avio-Biletave, Agjent i rezervimit në hotel

Njohës i Gjuhës Gjermane, Njohës i Gjuhës Frënge, Njohës i Gjuhës Angleze, Telefonuese (10), Përkthyes gjyqësor, Agjent i sigurimit shëndetësor, Agjent i prenotimit të Avio-Biletave, Agjent i rezervimit në hotel

Information

Publish Date

16.05.2017

End Date

31.05.2017

Categories

Shitje | Përkthyes | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Konkurs

Me rastin e hapjes së zyrës së re dhe me zgjerimin e aktiviteteve tona kërkojmë persona profesionalë që t’i bashkangjiten stafit tonë në Prishtinë.

Për momentin punësojmë:

 • Njohës të Gjuhës Gjermane, Frënge, dhe Angleze,
 • 10 Telefonuese
 • Përkthyes gjyqësor,
 • Agjentë të sigurimet shëndetësore,
 • Agjentë të Prenotimit të Avio-Biletave dhe
 • Agjentë për rezervimin e hotelit.

Njohës i Gjuhës Gjermane

Si pjesë e stafit tonë të përkthyesve të gjuhës Gjermane, detyrat tuaja do përfshijnë:

 • Performimi i përkthimeve Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas,
 • Përkthimi i dokumenteve,
 • Komunikimi në Gjuhën Gjermane me kompetencë dhe profesionalizëm të lartë, dhe
 • Performimi i aktiviteteve të tjera që e kërkon natyra e punës.

Kualifikimet e kandidatit duhet të jenë si në vijim:

 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi në Gjuhën Gjermane në të folur dhe në të shkruar,
 • Përvojë paraprake në përkthimin e dokumenteve nga Gjuha Shqipe në atë Gjermane dhe anasjelltas, dhe
 • Preferohet të jeni i diplomuar në Gjuhën dhe Letërsinë Gjermane

Cilësitë personale:

 • Efikas,
 • Qëndrim pozitiv,
 • I orientuar në rezultate,
 • I përpiktë,
 • Komunikativ,
 • Fleksibil dhe
 • I orientuar në arritjen e qëllimeve.

Njohës i Gjuhës Frënge

Si përkthyes i Gjuhës Frënge detyrat tuaja do përfshijnë:

 • Përkthimi i dokumenteve, teskteve etj., fjalë për fjalë,
 • Përshtatja e përkthimeve të mëparshme në programet e reja dhe
 • Kryerja e detyrave të tjera përkthyese dhe administrative.

Kualifikimet e kandidatit:

 • Gjuha amtare të jetë Gjuha Shqipe,
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në Gjuhën Frënge në të folur dhe të shkruar;
 • Preferohet niveli universitar në Gjuhën Frënge,
 • Të jetë i aftë të punojë në mënyrë efikase dhe
 • Përvoja paraprake është avantazh.

Njohës i Gjuhës Angleze

Detyrat tuaja si përkthyes të Gjuhës Angleze do të përfshijnë:

 • Leximin dhe përkthimin e teksteve dhe dokumenteve nga Gjuha Shqipe në atë Angleze dhe anasjelltas,
 • Përshtatja e kuptimit të përmbajtjes në mënyrë të qartë dhe adekuate, dhe
 • Komunikimi në Gjuhën Angleze në mënyrë kompetente

Kualifikimet tuaja:

 • Përvojë paraprake në këtë fushë,
 • Preferohet të keni të përfunduar Fakultetin e Gjuhës Angleze, dhe
 • Të jeni i aftë të punoni në mjedis dinamik pune.

10.Telefonuese

 • Të ketë përvojë si telefonuese
 • Të jetë komunikative
 • Të jetë bindëse
 • E dëshirueshme Gjuha Gjermane,

Përkthyes gjyqësor

Si përkthyes gjyqësor detyrat tuaja të punës do përfshijnë:

 • Asistimi në përgatitjen e dokumenteve ligjore,
 • Mirëmbajtja e arkivës së dokumenteve të përkthyera,
 • Performimi i përkthimit të dokumenteve të ndryshme, duke përkufizuar termat e paqarta,
 • Përdorimi i fjalorëve dhe referencave të tjera për të gjetur kuptimet sa më të thjeshta dhe adekuate për fjalët e përkthyera, dhe
 • Sigurimi i korrigjimit gramatikor.

Detyrat e punës:

 • Nivel akademik universitar nga ndonjë institucion i akredituar i arsimit të lartë,
 • I licensuar si përkthyes gjyqësor,
 • Njohuri në sistemet e komunikimit elektronik (audio, video, telefon etj.),
 • Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi,
 • I gatshëm të punojë gjatë ditëve biznesore dhe
 • Aftësi të jashtëzakonshme hulumtimi.

Agjent i sigurimit shëndetësor

Si agjent i sigurimit shëndetësor detyrat tuaja të punës do të jenë:

 • Komunikimi me klientët të cilët sipas profilit të tyre kanë nevojë për sigurim shëndetësor,
 • Përcaktimi dhe identifikimi i nevojave të klientëve,
 • Përcaktimi i një plani për mbrojtjen e të drejtave të klientit, dhe
 • Ofrimi i shërbimeve të vazhdueshme për klientët.

Aftësitë dhe detyrat e agjentit të sigurimit shëndetësor:

 • Aftësi hulumtuese,
 • Aftësi në arritjen e qëllimeve,
 • I motivuar,
 • Shitja e policave të sigurimit në bazë të nevojave të klientëve,
 • Krjimi dhe mirëmbajtja e marrëdhënieve të mira me klientët,
 • Aftësi në menaxhimin e njerëzve,
 • Njohuri në produktet e sigurimit shëndetësor,
 • Aftësi bazike në matematikë,
 • I organizuar,
 • I pavarur, dhe
 • I aftë të performojë analiza statistikore.

Agjent i prenotimit të Avio-Biletave

Si pjesë e stafit tonë për këtë vend pune detyrat tuaja përfshijnë:

 • Promovimi i biznesit,
 • Trajtimi i rezervimeve dhe ankesave të klientëve,
 • Ofrimi i udhëzimeve për viza dhe pasaporta,
 • Trajnimi i stafit të ri sipas nevojës,
 • Menaxhimi i buxhetit,
 • Mirëmbajtja e raporteve statistikore,
 • Planifikimi,
 • Shitja e biletave, dhe
 • Përgatitja e materialeve promovuese.

Kualifikimet tuaja:

 • Preferohet që të keni nivel akademik universitar në turizëm, ndonjë gjuhë të huaj, administrim biznesi, menaxhment etj., (avantazh) dhe
 • Trajnimi i mëparshëm si prenotues i avio-biletave është një avantazh tjetër i juaji,
 • Poashtu preferohet përvoja e mëparshme në këtë fushë,
 • Vetëdijësim komercial,
 • Aftësi të jashtëzakonshme ndërpersonale,
 • Aftësi numerike, dhe
 • Aftësi të shkëlqyeshme në komunikimin verbal.

Agjent i rezervimit në hotel

Si Agjent i Rezervimeve detyrat tuaja të punës do jenë si në vijim:

 • Performimi i rezervimeve në sistemin online, vecanërisht bëhet fjalë për rezervime ndërkombëtare përmes sistemit booking.com,
 • Mirëmbajtja dhe menaxhimi i rezervimeve dhe ofrimi i të dhënave për klientët, dhe
 • Menaxhimi i sistemit të rezervimit.

Aftësitë dhe kualifikimet tuaja:

 • Kandidati ideal duhet të ketë të përfunduar së paku shkollën e mesme (preferohet drejtimi i hotelierisë),
 • Të keni një personalitet me vetëbesim dhe miqësor,
 • Të jeni i aftë të punoni në një mjedis dinamik dhe
 • Të keni aftësi të jashtëzakonshme organizative.

Konkursit mbyllet me datën:31.05.2017

Dërgo CV-në në e-mail: punsohu.eu@gmail.com

“PUNSOHU.EU”SH.P.K

https://www.facebook.com/www.punsohu.eu/

Expired

Advertising
Advertising
Facebook