Log in
X

Company Name

KEP Trust

Phone Number

.

Company Place

Prishtinë

Analist Kreditor (8)

Analist Kreditor (8)

Information

Publish Date

19.04.2017

End Date

25.04.2017

Categories

Bankë

Job Places

Drenas | Kamenicë | Klinë | Lipjan | Mitrovicë | Shtime | Vushtrri

Job Description

SHPALLJE PËR VEND PUNE

KEP Trust është një ndër institucionet udhëheqëse financiare në Kosovë. KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar pozitat vijuese:

                                            Analist Kreditor

Lokacionet:                Kamenicë (1)    (Nr. ref: KEP 003/2017)

                                    Drenas (1)         (Nr. ref: KEP 004/2017)

                                    Lipjan (1)          (Nr. ref: KEP 005/2017)

                                    Klinë (1)            (Nr. ref: KEP 006/2017) 

                                    Shtime(1)          (Nr. ref: KEP 007/2017) 

                                    Mitrovicë (1)    (Nr. ref: KEP 008/2017) 

                                    Vushtrri (1)       (Nr. ref: KEP 009/2017)

                                    Prishtinë (1)       (Nr. ref: KEP 010/2017)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
 • Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne CV dhe Aplikacionin e Punësimit të KEP Trust të plotësuar në tërësi (të cilin mund t’a shkarkoni nga faqja jonë e internetit www.keponline.net) në email adresën hr@keponline.net     

         Afati i fundit për aplikim është 25 prill 2017

       Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

Expired

Advertising
Advertising
Facebook