Log in
X

Company Name

Buçaj Sh.p.k

Phone Number

+381 (0)38 606300, (0)38 606400

Company Place

Lipjan

Ndihmës Automekanik

Ndihmës Automekanik

Information

Publish Date

17.04.2017

End Date

30.04.2017

Categories

Autoservis

Job Places

Prishtinë

Job Description

 Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitën:

 Ndihmës Automekanik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

-  Kryen veprime rutinore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve të kompanisë;

-  Bënë diagnostikimin e dëmtimeve teknike, prishjeve dhe bënë ndrrimin ose riparimin e tyre;

-  Kujdeset për kryerjen e servisimeve të rregullta të automjeteve;

-  Ndërmerr masa të nevojshme parandaluese si inspektimi,testimi, lubrifikimi etj.

 Kualifikimet e kërkuara

-  Preferohet diplomë e shkollës së mesme, në lëminë e mekanikës;

-  Minimum 2 vite përvojë pune në lëminë mekanikës;

-  Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;

-  Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurrojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com, Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 17 Prill 2017 deri më datë 30 Prill 2017.

Gjithashtu aplikacioni mund të dorëzohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj, në adresën: Magjistralja Prishtinë – Shkup km-10 pn, 14000, Lipjan.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook