Log in
X

Company Name

Deshishku Construction shpk

Phone Number

+381 38 233-336

Company Place

Prishtinë

Inxhinier i ndërtimtarisë

Inxhinier i ndërtimtarisë

Information

Publish Date

13.04.2017

End Date

21.04.2017

Contact Person

Besim Berisha

Categories

Inxhinier

Job Places

Prishtinë

Job Description

KONKURS PËR PUNË

Kompania Deshishku Construction shpall konkurs për vende të lira të punës, andaj edhe kandidatët ideal duhet ti përgjigjen vlerave të përgjithshme të kompanisë, të kenë aftësi të mira komunikimi, të jenë energjik dhe të kenë etikë të lartë në punë.

Pozita: Inxhinier i ndërtimtarisë (1 Pozitë)

Kualifikimet e nevojshme:

- Fakulteti i ndërtimtarisë

- Përvoja e punës (minimum 3 vite)

SI TË APLIKONI?

Kandidatët e interesuar mund të plotësojnë aplikacionet duke na vizituar në zyret tona ose të dërgojnë CV-të e tyre në email adresën: besimberisha.dc@gmail.com

Të gjitha aplikacionet të cilat nuk i plotësojnë kualifikimet e lartëcekura nuk do të meren parasysh.

Aplikacionet do të pranohen deri me datën: 21 Prill 2017.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook