Log in
X

Company Name

Coca-Cola Hellenic

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Specialist i Logjistikës

Specialist i Logjistikës

Information

Publish Date

10.04.2017

End Date

22.04.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Position: Specialist i Logjistikës
Department: Logistics / Logjistika / Логистика
Location: Prishtina region / Rajoni i Prishtinës / Регион Приштина
Application deadline: 22.04.2017

Logjistika është një prej fushave më të rëndësishme ne mbarë botën në të gjitha aspektet. Duke ju bashkuar ekipës së Logjistikës së Coca-Cola Hellenic fitoni një mundësi që të bëheni pjesë e një ekipe pune të pasionuar, me angazhim maksimal drejt suksesit, dinamizem dhe diversitet. Të kontribuoni, mësoni dhe të zgjeroni kapacitetet tuaja të dijes duke punuar afërt me blerësit tanë të brendshëm dhe të jashtëm si dhe me furnitorët tanë të shërbimeve dhe mallrave.
 
Specialist i Logjistikës
Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë

Udhëheq aktivitetet Logjistike, përcjell, kontrollon dhe rrit produktivitetin;
Kontrollon përmbushjen e të gjitha objektivave dhe detyrave ne lidhje me depon dhe distribuimin;
Vendos dhe mban komunikim të nivelit të lartë me të gjithë blerësit dhe furnitorët;
Harton raporte javore dhe mujore, si dhe raporte pune ne nivel javor dh editor për punët në depo në përputhshmëri me ligjet, procedurat e kompanisë dhe objektivat e vendosura.
 
Kërkesat Obligative:

·  Nivel Universitar (BA,MA);

·  Aftësi kompjuterike – kërkesa minimale: MS OFFICE (Excel, Word)

·  Experiencë pune me kompani në fushën e Logjistikës;

·  Aftësi të larta komunikative në të folur dhe në të shkruar;

·  Aftësi gjuhësore në të folur dhe në të shkruar të gjuhëve Shqipe dhe Serbe

·  Patentë shoferi kategoria B.

Kërkesa të dëshirueshme:

·  Aftësi pune në sisteme operative SAP WAVE II;

Aftësi gjuhësore në të folur dhe në të shkruar të gjuhës Angleze

Application >>

Expired

Advertising
Advertising
Facebook