Log in
X

Company Name

DBBS SH.P.K.

Phone Number

+37745709509

Company Place

Prizren

Trajner / Mesimdhenes

Trajner / Mesimdhenes

Information

Publish Date

10.04.2017

End Date

28.04.2017

Contact Person

DBBS

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prizren

Job Description

Data: 10.04.2017

DBBS SH.P.K.  PRIZREN shpall:

  KONKURS

Për këto vende të lira pune

Mësimdhënës/e për Gjuhën Gjermane (1 pozitë)

Kushtet: Për vendin e lirë të punës kërkohet kualifikim përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, në të kundërtën dokumentet pa kualifikim përkatës nuk pranohen nga kandidatët.

Dokumentet e nevojshme:

  •   Kopjen e vërtetuar/noterizuar të diplomës
  •   Nostifikimin nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
  •   Dëshminë mbi përvojën e punës.
  •   Referencë për rezultatet në punë.
  •   Trajnimet profesionale.
  •   Kopjen e letërnjoftimit.
  •   Vërtetimin nga Policia e Kosovës / apo Gjykata se kandidati nuk ka qenë I dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.

Tё gjithё kandidatёt e interesuar mund tё dёrgojnё CV-tё / rezymetё nё adresёn elektronike info@dbbs-kosovo.com ose apliko@dbbs-kosovo.com me titull:  Aplikim për pozitën ….

Konkursi mbetet i hapur deri më date 28.04.2017.

Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurim nuk ju kthehet kandidatëve.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook