Log in
X

Company Name

Kosmonte Foods Sh.p.k.

Phone Number

+381 38 601 222

Company Place

Prishtinë

Agjent i Shitjes (5)

Agjent i Shitjes (5)

Information

Publish Date

20.03.2017

End Date

29.03.2017

Categories

Shitje

Job Places

Të gjitha qytetet

Job Description

Ndërmarrja Importuese dhe Distribuive “Kosmonte Foods Sh.p.k.”, me seli në Zonën Industriale, Prishtinë, (Tel: +381/38/601-222, +381/38/601-444), shpall,

KONKURS

Për pesë (5) vende të lira pune:                                                      

Pesë (5) – Agjent të Shitjes

(Kriteret themelore që duhet të plotësohen)
- kandidatët e interesuar për këtë pozitë duhet të kenë të kryer minimalisht shkollimin e mesëm,
- duhet të jenë të shkathët, fleksibil, komunikativ dhe këmbëngulës në arritjen e qëllimeve të shitjës dhe
  krijimin e planeve të shitjës,
- duhet të jenë të vetë-organizuar dhe të kenë iniciativë,
- duhet të kenë njohuri bazike të tregut, artikujve ushqimorë dhe brendeve që dominojnë,
- të kenë aftësi krijuese dhe prezantuese të artikujve dhe shërbimeve që ofron kompania,
- të kenë aftësi shumë të mira komunikuese dhe negociuese,
- duhet të kenë aftësi të reagojnë shpejt në rrethana dhe situata të ndërlikuara,
- të posedojnë patentshoferin e kategorisë B.

Dokumentacioni i nevojshëm: CV-ja në gjuhën shqipe me fotografi dhe titulli për të cilin aplikoni. Dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet në adresën elektronike: apliko@kosmontefoods.com, më së voni deri me datën 29.03.2017.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe ftohen në Intervistë.

www.kosmontefoods.com

Expired

Advertising
Advertising
Facebook