Log in
X

Company Name

N.T Liridoni

Phone Number

+381 38 600 501

Company Place

Prishtinë

Shitës Ambulantiv

Shitës Ambulantiv

Information

Publish Date

17.03.2017

End Date

27.03.2017

Categories

Shitje

Job Places

Prizren

Job Description

N.T Liridoni shpall konkurs:

Pozita - Shitës Ambulantiv

Vendi i Punës - Prizren

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

  • Të bëjë shitjen e produkteve në bazë të planit të cakturar nga menaxheri.
  • Të mbaj evidencë financiare ditore për vlerën e mallit të pranuar nga depoisti dhe të shitur në terren.
  • I përmbahet planit ditor të vizitave sipas Routes të kompanisë.
  • Të bëjë prezantimin, shtrirjen e produkteve në klienta.
  • Të kontrolloj stokun-sasinë, afatin e mallit, pozicionimin e mallit në hapësirë dhe dukshmëri maksimale.
  • Të bëjë raportimin për kushtet e përgjithshme të mallit.

Kualifikimet e kerkuara :

  • Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme (diploma universitare është përparësi).
  • Të kenë aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit.
  • Të jenë të pajisur me patentë shofer të kategoris B.
  • Të kenë aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës.

CV-të tuaja mund t’i dërgoni në këtë adresë: hr@liridoni-kos.com

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën: 27.03.2017. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook