Log in
X

Company Name

BUÇAJ sh.p.k.

Phone Number

+381 (0) 38 601 771, (0) 38 601 881

Company Place

Prishtinë

Punonjës në depo

Punonjës në depo

Information

Publish Date

17.03.2017

End Date

31.03.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Korporata Buçaj shpall konkurs për pozitën:

Punonjës në depo

Detyrat dhe përgjegjësitë :

  • Kryen shkarkimin e mallit nga kamionët transportues dhe e vendosë mallin në depo;
  • Bën renditjen e mallit sipas programeve;
  • Bën ndarjen e mallit sipas faturave;
  • Ngarkon kombit me mall sipas orarit për ngarkim;
  • Kujdeset për mirëmbajtjen e depos, brenda dhe jashtë saj;

Kualifikimet e kërkuara

      - Diplomë e shkollës së mesme, ;
      - Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës dhe punës ekipore;
      - Të kenë aftësi për të punuar në orar fleksibil;

Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë mund të konkurrojnë duke dërguar aplikacionin e korporatës Buçaj përmes e-mail adresës elektronike në: hr@bucaj-ks.com. Aplikacioni gjendet në faqen zyrtare www.bucaj-ks.com.

Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni.

Konkursi do të jetë i hapur nga data 17 Mars 2017 deri më datë 31 Mars 2017.

Gjithashtu aplikacioni mund të dorëzohet edhe fizikisht tek zyrat e Korporatës Buçaj, në adresën      Magjistralja Prishtinë – Shkup km-10 pn, 14000, Lipjan.

 

Expired

Advertising
Advertising
Facebook